Uygulamalı Gümrük ve Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı


EĞİTİMİN TANITIMI

İstanbul Üniversitesi & Ünsped Gümrük Müşavirliği Lojistik Hizmetler A.Ş. İş Birliği ile Katılımcılara İş İmkânı Sunan Uygulamalı Gümrük Ve Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı

Programın amacı: 
Program, katılımcılarını gümrük ve dış ticaret mevzuat ve uygulamaları hakkında bilgilendirmeyi, örnek uygulamalar ile karmaşık sorunları çözebilecek kapsamlı bir anlayış kazandırmayı, dış ticaret işlemlerinin süreçlerinde gerekli olan bilgileri ve temel uygulamaları öğretmeyi amaçlamıştır.

Programla, dış ticaret, lojistik, e-ticaret alanlarında faaliyet gösteren firmaların, gümrük müşavirliği şirketlerinin ve firmaların dış ticaret departmanlarının ihtiyaç duyduğu kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Program Kimlere Yöneliktir?

•    Dış ticaret konusunda uzmanlaşmak isteyen ve bu alanda deneyimi olmayan üniversite mezunu.
•    İthalat ve ihracat işlemlerinde deneyime sahip olup, uzmanlığını daha geliştirmek isteyen.
•    Başka sektörlerde de çalışıp ancak dış ticaret alanında bilgi sahibi olmak isteyen.
•    Gümrük Müşavirliği mesleğine ilk adımı atmak isteyen.
•    Bağımsız denetim şirketlerinde kariyer planlayan.
•    Başka şirketlerde çalışan ancak dış ticaret alanında bilgi sahibi olmak isteyen.
adaylara yönelik olarak hazırlanmıştır.

DERS PROGRAMI


Eğitim Konusu

Eğitim İçeriği

Eğitim Tarihi

Eğitim Saati

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Uluslararası Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri

Incoterms’in tanımı

4.09.2021

10:00-13:00

Ömer Haluk TURANLI

 

 

Incoterms ne için kullanılır ve dış ticaretteki önemi nedir?

Incoterms’i oluşturan 11 teslim şeklinin incelenmesi

Dış ticarette ödeme şekillerinin tanıtımı

Akreditifli Ödeme Şekilleri

4.09.2021

14:00-17:00

Ömer Haluk TURANLI

 

 

Vesaik Mukabili Ödeme

Mal Mukabilir Ödeme

Peşin Ödeme

Vadeli Ödeme Şekilleri

Temel Kavramlar, Türkiye'ye Getirilecek Eşyanın Gümrük Süreçleri

Dış Ticaretin Aktörleri

5.09.2021

10:00-13:00

Mustafa SAĞDIÇ

 

 

Gümrük ve Dış Ticaret Terimleri

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Özet Beyan

Varış Bildirimi

Eşyanın Gümrüğe Sunulması

Eşyanın Geçici Depolanması

Beyanın Kontrolü (Gümrük İdareleri ve Diğer Kurumlar (Ürün Güvenliği, İthalat Tebliğleri)

Gümrük Tarifesi ve Sınıflandırması

Tarife Nedir?

5.09.2021

14:00-17:00

Mustafa KILINÇ

Abdullah ÖZGÜR

Mustafa SAĞDIÇ

Vergilendirme Açısından Tarife

Yorum Kurulaları

Bağlayıcı Tarife Bilgisi

Menşe Mevzuatı, Gümrük Birliği ve Ticaret Anlaşmaları

Tercihli ve Tercihsiz Menşe

11.09.2021

10:00 -13:00

Özgür KOÇAK

Cahit SOYSAL

 

Kümülasyonlar

Serbest Ticaret Anlaşmaları

Gümrük Birliği

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

Gümrük Kıymeti

İthal Eşyasının Gümrük Kıymeti

11.09.2021

14:00-17:00

Kemal YETİK 

Cahit SOYSAL

 

Kıymete Dahil Edilecek Edilmeyecek Unsurlar

Gümrük Yükümlülüğünden Sonra Oluşabilecek Kıymet Unsurları

Gümrükçe Onaylanmış İşlem ve Kullanımlar

İmha, Terk, Türkiye Gümrük Bölgesinden Yeniden İhracat, Eşyanın Serbest Bölgeye Girmesi

12.09.2021

10:00 -13:00

Rafet GÜMRÜKÇÜ

 

 

Gümrük Rejimleri (Antrepo, Serbest Dolaşıma Giriş, Geçici İthalat; Gümrük Kontrolü Altında İşleme, İhracat, Hariçte İşleme, Transit)

Gümrük Rejimleri (Antrepo, Serbest Dolaşıma Giriş, Geçici İthalat, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, İhracat, Transit)

Gümrükçe Onaylanmış İşlem ve Kullanımlar ve Yatırım Teşvik

Dahilde İşleme,Hariçte İşleme, Yatırım Teşvik Mevzuatı

12.09.2021

14:00-17:00

Ebru AĞAÇBACAK

 

 

Gümrükte Tahsil Edilen Vergiler ve Muafiyetler

Gümrük Vergisi, Eş Etkili Vergiler, Harcama Vergileri, Diğer Mali Yükler

18.09.2021

10:00-13:00

Akın AKÖN

 

 

Vergi Muafiyeti Uygulanan Durumlar

Gümrük Cezaları, İdari ve Yargısal Çözüm Yolları, Kaçakçılık Mevzuatı

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar, Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar, İtiraz ve Uzlaşma , Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

18.09.2021

14:00-17:00

Cahit SOYSAL

 

 

Gümrük İşlemlerinde Basitleştirilmiş Uygulamalar ve Kolaylıklar

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

19.09.2021

10:00 -13:00

İbrahim EKTRİCİ

 

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

19.09.2021

14:00-17:00

Altay YEGİN

 

 

Elektronik Uygulamalar

Gümrük Beyanı, İtal-ihraç İzinleri (TPS-TAREKS)

25.09.2021

10:00 -17:00

Özlem ERSÖZ &Esra KURTULUŞ

 

 

26.09.2021

10:00 -17:00

 

 

Uluslararası Pazarlama ve Hedef Pazar Seçimi

İç ve Dış Pazarlara Üzerine Değerlendirmeler

2.10.2021

10:00 - 17:00

İÜ-Prof. Dr.  Emrah CENGİZ

İÜ

İÜ

Dünya Tüketicisi

Şirketler Neden Dış Pazarlara Yönelir?

Uluslararası Pazarlamayı Destekleyen Makro ve Mikro Koşullar

Uluslararası Fırsat Faktörleri ve Pazarlama Etkileri

Firmaları Uluslararası Pazarlarda Başarısızlığa İten Nedenler?

Uluslararası Pazarlarda Tecrübeli Ve Acemi Firmaların Karakteristikleri nelerdir?

Firmaların Uluslararası Pazarlara Katılma Dereceleri

Uluslararası Pazarlama Süreci

Uluslararası Pazarlama Araştırması

Uluslararası Pazar Seçimi

Uluslararası Pazar Bölümlendirme ve Konumlandırma

Uluslararası Pazarlama Karmasına Karar Verme

Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri

GENEL DEĞERLENDİRME-TARTIŞMA

Lojistik Hizmet Sektöründe Sözleşmeler
Performans Göstergeleri (KPI) ve Müzakere Yönetimi

Lojistik Yönetiminde Taraflar

3.10.2021

10:00 - 17:00

İÜ- Prof. .Dr. Murat ERDAL

İÜ

İÜ

Lojistik Sektöründe Karşılıklı Beklentiler

Ürün ve Hizmet Farklılıkları

Entegre Lojistik Hizmet Yönetimi

Müşterilerin Lojistik Hizmet Satınalma Süreci

Tedarik Zinciri Yönetiminde Lojistik Ortak Seçim Kriterleri

 Müşterilerin Lojistik Hizmet Algılamaları

 Lojistik Hizmet Kalitesinin Temel Bileşenleri

 Lojistik Sektöründe Müşteri İlişkileri

Müşteri İhtiyaçları ve Lojistik Hizmet Sunumları

Lojistik Sektöründe Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)

Lojistik & Taşımacılık Sözleşmeleri ve Operasyonel Riskler

Hizmet Seviye Anlaşmaları (SLA)

 Hizmet Seviyeleri ve Risklerin Belirlenmesi

 Lojistik depo & antrepo sözleşmeleri

Yurtiçi nakliye ve dağıtım sözleşmeleri

 Uluslararası taşıma (karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu) sözleşmeleri

Kurumsal Pazarda Müzakere Yönetimi

Müzakere Yöneticiliği

Müzakere Süreci ve Strateji Oluşturma

Pazarlık Öncesi Hazırlıklar ve Pazarlık Planlaması

Pazarlık Süreci ve Planlama

Pazarlık Masası

Pazarlık Taktik ve Stratejileri

Pazarlık Sonrası Durum Değerlendirme

Pazarlık ve Etik

Değerlendirme Sınavı

Eğitim programı içeriğinde verilen konulara ilişkin test usulü değerlendirme sınavı yapılacaktır

9.10.2021

10:00 -12:00

Özlem ERSÖZ &Esra KURTULUŞ

EĞİTİM TARİHLERİ

Eğitim (Ön Kayıt) Başvuru Son tarihi: 31 Ağustos 2021 Saat 23:59
Eğitim programının dönemi: 04 Eylül-09 Ekim 2021


Program Süresi:

60 eğitim saati (5 hafta sonu) ve 2 saatlik değerlendirme sınavı


Program Saatleri: 

10:00 – 17: 00 arası (1 saat öğle arası)

EĞİTİM YERİ

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü

EĞİTİM ÜCRETİ

1500 TL + % 8 KDV 

NOT: Program normal koşullarda yüz yüze ve yerinde eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Ancak pandemi koşulları nedeniyle resmi makamlarca yerinde eğitime izin verilmemesi halinde online eğitime geçilecektir.

EĞİTMEN KADROSU

Üniversite öğretim üyeleri ile deneyimli gümrük müşavirleri ve uzman kadrolarından oluşmaktadır.

Prof. Dr. Emrah CENGİZ
Prof. Dr. Murat ERDAL
Ömer Haluk TURANLI
Mustafa KILINÇ 
Abdullah ÖZGÜR
Mustafa SAĞDIÇ
Özgür KOÇAK
Kemal YETİK 
Rafet GÜMRÜKÇÜ
Ebru AĞAÇBACAK
Akın AKÖN
Cahit SOYSAL
İbrahim EKTRİCİ
Altay YEGİN
Özlem ERSÖZ 
Esra KURTULUŞ

VERİLECEK BELGE veya SERTİFİKANIN ADI

Eğitim sonunda yapılacak sınavı başarı ile tamamlayan katılımcılara “UYGULAMALI GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI” nı tamamladıklarına dair başarı belgesi verilecektir.


Sertifika :

 Program sonunda yapılacak sınavda 60 puan ve üzeri alarak başarı gösteren katılımcılara %80 devam koşulunu sağlamaları halinde İstanbul-SEM onaylı sertifika verilecektir. Katılım Belgesi: 

 Sınavda başarı gösteremeyen katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Ayrıca sonraki programlarda yapılacak sınavlara 3 kez girebilme hakkı tanınacaktır. Bu sınavlarda başarılı olması halinde sertifika verilecektir.


 

Sertifika İle Sağlanan İmkanlar: 

 

            İş İmkânı;

 

·         Başarı göstererek ilk %20’lik dilime giren katılımcılara, Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. bünyesinde “Uzman Yardımcılığı” pozisyonu önerilecektir. (atamalarına engel bir durum olmamak kaydıyla) Kabul eden adaylar, en geç 3 ay içerisinde şirket bünyesinde istihdam edilecektir.

·         Ayrılan kontenjanın dolmaması halinde yedek adaylara sırasıyla aynı teklif sunulacaktır.

·         Sertifika programını başarıyla tamamlayan diğer adaylar da dış ticaret yapan şirketlere

 önerilecektir.
KİMLER KATILABİLİR ?
  • Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri ile Hukuk, Muhasebe, Bankacılık, Endüstri Mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullarından veya denkliği yüksek öğretim kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak.
  • Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra 1.maddede belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak.
  • Ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Birliği konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak.
  • Programa katılım ücretini ödemiş olmak.
  • “Uygulamalı Gümrük Ve Dış Ticaret Uzmanlığı Programı Ön Kayıt Formu” nu eksiksiz doldurmak.


NOT:

İlk üç madde gümrük müşaviri/müşaviri yardımcısı olabilme koşulları arasında olup öncelikli değerlendirilecek bölümlerdir. Koşulları sağlayamayan 4 yıllık fakülte mezunları ile lojistik alanında ön lisans mezunları da kontenjan dahilinde programa kabul edilebilecektir.
BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ

Halk Bankası Beyazıt Şubesi
Şube kodu : 820
Hesap No : 06200404
IBAN : TR87 0001 2009 8200 0006 2004 04

* Merkezimize yapılacak olan eğitim ödemelerinin veya ön kayıt ücretlerini Halk Bankası IBAN numarasına veya Hesap No yatırılması halinde Yapılan ödemelerde;

Alıcı adı kısmına : İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş.
Açıklama Kısmına : Adınız-Soyadınız ve hangi eğitim(Eğitim adını kısaltarak yazabilirsiniz. ) olduğunu mutlaka yazınız.Aksi takdirde yapılan ödeme size ait olduğu anlaşılmamaktadır…


KREDİ KARTI İLE ÖDEMELER HAKKINDA

Kredi Kartlarına Tek Çekim yapılabilmektedir. 

Kredi Kartı Ödemeleri İ.Ü.Sürekli Eğitim Merkezinde Yapılmaktadır.


ÜCRET İADELERİ HAKKINDA GEREKLİ BİLGİ
Herhangi bir Eğitimden vazgeçme durumunda, Eğitimi başlama tarihinden en az 5 iş günü öncesinden haber verilerek mazeret dilekçesini İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Sunmalıdır. Sunulan mazeret Dilekçesi İstanbul – SEM yönetiminden geçtikten ve kabul edildikten sonra iade edilir. İade şartları ise merkeze sunulan mazeret dilekçesinin başvuru yapan kişinin iban no su ve yatırılan dekont gereklidir.kesilen fatura iade edilmelidir.Gerekli olan belgeler gelmediği süreçle iade edilemez.

Muhasebe Birimi : 0212 440 00 00 / 13077 


İSTANBUL - SEM EĞİTİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Hizmet Sözleşmesine Ulaşmak için TIKLAYINIZ