Hakkımızda

İstanbul – SEM Hedefleri


•Sürekli öğrenmeyi bir yaşam ilkesi haline getirmek ve bu bilinci yaygınlaştırmak

•Sürekli öğrenmede yaş, cinsiyet, meslek farklarını önemsiz olduğu gerçeğini benimsetmek

•Üretilen bilgiyi toplumla paylaşmak,

•Toplumun ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

•Bilimsel özgürlüğü desteklemek,

•Akademik özerkliği desteklemek,

•Eleştirel düşünceyi desteklenir,

•Demokrasi ve İnsan Hakları saygılı olmak,

•Merkezimin tüm bileşenlerini kapsayan katılımcı yönetim anlayışını etkin kılmak.

KURUMUN MİSYONU:

Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunduğu tüm alanlarda evrensel nitelikte özgün bilgi üretmek; üniversitemizin sahip olduğu toplumsal sorumluluk bilinci ile bu bilgiyi toplumun tüm grupları ile paylaşmak; ömür boyu eğitim bilincini yaygınlaştırmak; dünyanın geri kalanı ile aynı bilgi ve becerilere sahip bir toplumun gelişimine katkıda bulunmak; her yaştan ve meslek grubundan insanın yararlanabileceği eğitimler düzenlemek; ülkenin yetişmiş insan gücü ihtiyacına cevap vermek.


KURUMUN VİZYONU:


Uzun bir tarihsel geçmişe ve saygın bir kurumsal kimliğe sahip olan Üniversitemizin,
- toplumun her kesimine eğitim verebilen,
- eğitim, öğretim ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunabilen,
- Eğitim faaliyetlerimize katılanlara teori ve beceriyi birleştirebilmelerini sağlayacak eğitim verebilen
- Üniversitemizin etik kurallarından, kalite ve standartlarından taviz vermeden eğitimi sürdürebilen
- ulusal ve uluslararası tanınılırlığını sahip bir sürekli eğitim merkezi olmak.


                                                                            

Merkezimiz faaliyetlerine Avrasya Enstitüsünde 24m2’lik bir odada başlamış olup, 2012 yılı Temmuz ayından bu yana yapılan 664 ada 35. Ve 36. Paftalarda çalışmalarına devam etmektedir.