Aktüerya (İş Göremezlik /Destekten Yoksun Kalma) Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi


EĞİTİMİN TANITIMI

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı 09 Mart 2018 tarihinde yaptığı duyuru ile 2. dönem bilirkişilik başvurularına İlişkin takvimi ve başvuru usul ve esaslarını ilan etmiştir.
Duyuru Ek-1’de 65 ayrı temel bilirkişilik uzmanlık alanı ve her bir alanın alt uzmanlık alanları belirlenerek ilan edilmiştir. (65) kod numaralı Nitelikli Hesaplamalar Alanının altında 16 ayrı nitelikli hesaplamalar bilirkişilik alt uzmanlık alanı oluşturulmuştur. Duyuru Ek-2’de ise, Bilirkişilik yapabilmek için gereken nitelikler ilan edilerek Nitelikli Hesaplamalar alanında bilirkişilik yapabilmek için en az 24 saatlik alt uzmanlık eğitimi almak koşulu getirilmiştir. 

Bu programın amacı Bilirkişilik eğitimi almış ve Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişiliği yapmak isteyen adayların 16 ayrı Alt Uzmanlık Alanına ilişkin eğitim alması ve bunun belgelendirilmesinin sağlanmasıdır.


Haksız fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İş göremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda katılımcılara gerekli olan bilgi ve becerilerin uygulamalı olarak kazandırılmasıdır.

DERS PROGRAMI

-    Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar

-    Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar

-    Destekten Yoksun Kalma Zararları

-    Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik UygulamalarEĞİTİM TARİHLERİ

xflashx00 Şubat 2020 ( şubat ayı içerisinde yapılacaktır.Net tarih güncellenecektir.)

Toplam : 24 Saat

EĞİTİM YERİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / BEYAZIT KAMPÜS


EĞİTİM ÜCRETİ

1200 TL (KDV Dahil)


EĞİTMEN KADROSU

Av.Zafer İŞERİ  / Arabulucu - Bilirkişi


VERİLECEK BELGE veya SERTİFİKANIN ADI

Eğitim sonunda eğitimi tamamlayan katılımcılara “Aktüerya (İş Göremezlik /Destekten Yoksun Kalma) Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi” ni tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir.


KİMLER KATILABİLİR ?

Bilirkişilik Temel Eğitimi almış olan;
-    Üniversitelerin Ön lisans veya Lisans (Hukuk öğrenimi görmüş kişiler dâhil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar.

(Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişiliği yapabilmek için gereken diğer koşullar aşağıda ayrıca verilmiştir)

1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddelerindeki bilirkişiliğe başvuru ve kabul koşullarını taşımak.
2- Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak.
3-“Feraiz Hesaplamaları” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için bu alanda en az 5 yıl süreyle bilirkişilik yapmış veya mesleki ya da akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.
6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinde;
• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile mesleki başarıları bulunanlar,
• “Aktüerya” alt uzmanlık alanında üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokullarının aktüerya bilimleri veya aktüerya ve risk yönetimibölümlerinden lisans veya lisansüstüeğitim almış olanlar,
• “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme,hukuk ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve bağlı kuruluşların bu alt uzmanlık alanına uygun kadrolarında çalışan veya çalışmış olanlar.

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ

Halk Bankası Beyazıt Şubesi
Şube kodu : 820
Hesap No : 06200404
IBAN : TR87 0001 2009 8200 0006 2004 04

* Merkezimize yapılacak olan kurs ödemelerinin veya ön kayıt ücretlerini Halk Bankası IBAN numarasına veya Hesap No yatırılması halinde Yapılan ödemelerde;

Alıcı adı kısmına : İ.Ü.Sürekli Eğitim Merkezi
Açıklama Kısmına : Adınız-Soyadınız ve hangi kurs (Kurs adını kısaltarak yazabilirsiniz. ) olduğunu mutlaka yazınız.Aksi takdirde yapılan ödeme size ait olduğu anlaşılmamaktadır…


KREDİ KARTI İLE ÖDEMELER HAKKINDA

Paraf Kart ( Halk Bankası ) 3 Taksit , Diğer Kredi Kartlarına Tek Çekim yapılabilmektedir. 

Kredi Kartı Ödemeleri İ.Ü.Sürekli Eğitim Merkezinde Yapılmaktadır.


ÜCRET İADELERİ HAKKINDA GEREKLİ BİLGİ
Herhangi bir Eğitimden vazgeçme durumunda, Eğitimi başlama tarihinden en az 5 iş günü öncesinden haber verilerek mazeret dilekçesini İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Sunmalıdır. Sunulan mazeret Dilekçesi İstanbul – SEM yönetiminden geçtikten ve kabul edildikten sonra iade edilir. İade şartları ise merkeze sunulan mazeret dilekçesinin başvuru yapan kişinin iban no su ve yatırılan dekont gereklidir.kesilen fatura iade edilmelidir.Gerekli olan belgeler gelmediği süreçle iade edilemez.

Muhasebe Birimi : 0212 440 00 00 / 13077 


İSTANBUL - SEM EĞİTİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Hizmet Sözleşmesine Ulaşmak için TIKLAYINIZ