TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı

Türk markalarının uluslararası rekabetle başa çıkabilmesinin ve daha yetkin bir aktör haline gelebilmesinin önemli gerekliliklerinden biri de insan kaynağı alt yapısının oluşturulmasıdır. Rekabetin çıtasının her geçen gün yükseldiği ve ülkeler arası sınırların önemini gittikçe kaybettiği günümüz pazarlarında, firmaların rekabetçiliğini artırmak için eğitim imkanları da sağlanıyor. Bu amaçla gerçekleştirilecek İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen ve firmaların ihtiyaçları gözetilerek “Yönetici Yüksek Lisansı (Executive MBA)” formatında oluşturulan Yönetici Geliştirme Programı ile TURQUALITY® kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticilerinin küresel başarı için gerekli vizyon ve yetkinliklere ulaşma konusunda desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Yönetici Geliştirme Programı ile destek kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticileri arasında ortak bir yönetim lisanının oluşturulması, firmalara sağlanacak destek hizmetlerinde projeleri hayata geçirecek takımların kurulmasına katkı sağlanması ve TURQUALITY® marka destek platformu için ihtiyaç duyulan sinerjinin yaratılması hedefleniyor.

İstanbul -SEM ;

 • İstanbul Üniversitesinin akademik kadrosu programa değer katan en önemli etkenlerin başında gelmektedir.
 • Yerel ve uluslararası akademik başarılara imza atmış değerli İÜ öğretim üyeleri  ile mevcut yöneticilerin ve yöneticilik potansiyeline sahip olan çalışanların bireysel ve profesyonel gelişimine katkıda bulunmak
 • Katılımcıları iş dünyası pratikleri ve akademik konularda en güncel bilgi ile donatmak,
 • Katılımcılara iş süreçlerinde uygulayabilecekleri bilgi ve beceri kazandırmak.
 • Katılımcılara iyi bir eğitim deneyimi ve kariyerlerinde yepyeni fırsatlar yaratmalarına yardımcı olabilecek bir sertifika verilecektir

 

Eğitim programının amaç ve konusu ışığında;katılımcılar Turqualıty® / Marka Programı kapsamında yer alan firmaların / işletmelerin orta ve üst düzey yöneticilerden oluşacaktır.

 • Oryantasyon & Vaka Çalışmasına Giriş
 • Temel MS Office Uygulamaları
 • Yeni Rekabet Ortamları ve Ufuk Turu
 • Mikro Ekonomi
 • Makro Ekonomi
 • Yönetim ve Organizasyon Tasarımı
 • Organizasyonlarda Davranış ve İK Yönetimi
 • Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri
 • Yöneticiler İçin Veriye Dayalı Karar Verme
 • Rekabet Gücü Analizi ve Strateji
 • Stratejik Pazarlama
 • Satış Yönetimi
 • Operasyon ve Süreç Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Finansal Muhasebe
 • Yönetim/Maliyet Muhasebesi
 • Proje Yönetimi ve Planlaması
 • Finansal Yönetim
 • Perakendecilik Yönetimi
 • Stratejik Planlama
 • Pazar Araştırmaları
 • Marka Yönetimi
 • Yeni Ürün Geliştirme
 • Uluslararası Pazarlama
 • Fiyatlandırma
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • Satın Alma Yönetimi&Müzakere Becerileri
 • Değişim Yönetimi
 • Vaka Çalışması Sunumları

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı, her dönemi 6 saatlik oturumlardan oluşan 22 hafta - 44 günlük süreçte tamamlanıyor ( 352 saat ). Eğitim, üniversitemizin kendi bünyelerinde tahsis edeceği 30 kişilik özel sınıflarda Cuma ve Cumartesi günleri saat 9:30-17:30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Eğitim programının içeriği Türkçe olup devamlılığın esas olduğu programın sonunda İÜ Sem tarafından katılımcılara eğitim kapsam ve niteliğini belirten bir sertifika veriliyor.

İ.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimize Ait Hesap Bilgileri 

Halk Bankası Beyazıt Şubesi

Hesap No : 6200404

IBAN : TR87 0001 2009 8200 0006 2004 04

Merkezimize yapılacak olan kurs ödemelerinin veya ön kayıt ücretlerini Halk  Bankası İBAN numarasına veya Hesap no yatırılması halinde

 Yapılan ödemelerde;


Alıcı adı kısmına: İ.Ü.Sürekli Eğitim Merkezi
Açıklama Kısmına : Adınız-Soyadınız ve hangi kurs (Kurs adını kısaltarak yazabilirsiniz. ) olduğunu mutlaka yazınız.Aksi takdirde yapılan ödeme size ait olduğu anlaşılmamaktadır…

İstanbul – SEM