Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sertifika Programları Eğitimi

(EXPLORER DAN GİRENLER TARİHLERİ '' YIL - AY - GÜN '' ŞEKLİNDE ARALARA (- ) TiRE iŞARETi KOYULACAK ŞEKİLDE GİRMELİLERDİR) ÖRNEK: 1983 - 12 - 14

ADINIZ :

SOYADINIZ :

TC KİMLİK NO:

DOĞUM TARİHİ:

KATILMAK İSTEĞİNİZ Eğitim:
 1. AR-GE , TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ(ATİY)
 2. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ (BTY)
 3. PROJE YÖNETİMİ (PY)

EĞİTİM DURUMUNUZ:

CİNSİYET:
 ERKEK KADIN

E-POSTA:

CEP TELEFONU:

SABİT TELEFON:

MESAJINIZ:

İLETİŞİM BİLGİLERİM KULLANILARAK '' İSTANBUL - SEM '' BÜNYESİNDE BULUNAN EĞİTİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN EĞİTİM AMAÇLI HABERLEŞME YAPILMASINA İZİN VERİYORUM.
 İZİN KUTUCUĞU

 Sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum ( Sözleşmeye ulaşmak için tıklayınız )

captcha

Bu eğitim programı KOSGEB Genel Destek Programı kapsamındadır TIKLAYINIZ.

 

PROGRAM MODÜLLERİ:

ATİY01: Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimine Giriş

Dersin Amacı Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ile ilgili temel kavramların kazandırılması, Ar-Ge ortamı ve endüstride Ar-Ge’nin konumlanması konusunda farkındalık oluşturulması ve araştırmacıların bir arada yaratıcı fikir üretmelerinde, fikirleri sentezleyerek çözüm seçenekleri oluşturmalarında ve en iyi çözümü belirlemelerinde kullanılacak yöntemleri uygulama becerilerinin edinilmesidir.
Dersin İçeriği Temel Kavramlar, Araştırma ve Geliştirme, Temel Ar-Ge, Uygulamalı Ar-Ge, Deneysel geliştirme, Endüstride Yürütülen Ar-Ge çalışmaları, Teknoloji, İleri Teknoloji , İcat/Buluş, Patent, Coğrefi İşaret, Fikri Haklar, Yeni Ürün İnovasyon.

 

ATİY02: Düşünme ve Problem Çözme Becerileri

Dersin Amacı Düşünme süreçleri ile ilgili becerileri geliştirerek, Günlük yaşamda bilimsel düşünme ve problem çözme süreçlerinin kullanımına ilişkin katkı sağlamak.

 

Dersin İçeriği Düşünme nedir? Düşünme süreçleri. Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme, Eleştirel düşünme, Yansıtıcı Düşünme, Bilimsel Düşünme, problem çözme sürecine etki eden faktörler. Problem çözme süreci basamakları.

 

ATİY03: Yaratıcı düşünme ve fikir üretimi

Dersin Amacı Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi, sanayi kuruluşlarının rekabetçi bir yapı kazanmasına sebep olmakta ve böylelikle kuruluşların geleneksel kitle üretiminden, yüksek katma değerli üretime geçişini zorlamaktadır. Teknoloji ve pazarlama açısından farkını ortaya koyan ürün ve hizmetler, taklitlerinin zor olması sebebiyle kuruluşlara önemli bir rekabet avantajı getirmektedir. Bu dersin amacı katılımcılara kişisel ve kurumsal olarak yenilik yapabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Ders, yaratıcı düşünme, yeni fikirler ve inovasyon kavramların tanımlanması, güncel ve tarihi örneklerin aktarılması, yaratıcı ve yeni düşünce üretiminde kullanılan teknik ve araçların tanıtılmasını kapsayacaktır.

 

 

ATİY04: Durum ve Problem Analizi

Dersin Amacı Bir problemin sistematik olarak irdelenmesi ve tanımlanması için gerekli bilgilerin verilmesidir.
Dersin İçeriği Bir sistem olarak problem, sistem tanımı, sistemin iç bileşenleri, sınırı ve çevresi, problem çözüm döngüsü

 

ATİY05: Teknoloji Yönetimi

Dersin Amacı Arge ve inovasyon için gerekli şartlar ve yönetimsel yaklaşımlar, Arge ve inovasyonda yaratıcılık, sistem yaklaşımı ve araştırmacılık, Arge ve inovasyona projelerine yönelik destek olanaklarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Arge ve İnovasyon kavramları, Arge ve inovasyonun önemi, Arge ve inovasyon için gerekli şartlar ve yönetimsel yaklaşımlar, Arge ve inovasyon süreçleri, Arge ve inovasyonda yaratıcılık, sistem yaklaşımı ve araştırmacılık, Arge ve inovasyona projelerine yönelik ihtiyaç analizi ve projelendirme, proje olanakları

 

ATİY06: Ar-Ge Yönetim Kültürü

Dersin Amacı Ar-Ge’nin ülke kalkınması için önemini anlatmak, Ar-Ge kültürünün anlaşılmasını sağlamak, Ar-Ge elemanlarına duyulan ihtiyaç ve değerlerini ortaya koymak ve bunların yetiştirilmesi ile ilgili politikaların oluşturulması
Dersin İçeriği Ar-Ge ve Temel Kavramlar, Rekabet Yaratma ve Sürdürmede Ar-Ge’nin Rolü, İşletme Stratejisi Geliştirme ile Ar-Ge’nin Bütünleştirilmesi, Ar-Ge Portföy Yönetimi, Ar-Ge Süreci ve Proje Yönetimi, Ar-Ge Organizasyonunun Etkin Olarak Yönetimi, Ar-Ge Destek Sistemleri, Ar-Ge Yönetiminde İnsan Faktörü, Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Ar-Ge, Ar-Ge Çıktılarının Ticarileştirilmesi Sürecinin Yönetimi, Ar-Ge ve Dış Çevre Bağlantısı, Ar-Ge Kültürü, Uluslararası Ar-Ge Yönetimi

 

 

 

 

 

ATİY07: Teknoloji Yönetimi

Dersin Amacı Teknoloji ve yenilik türleri, gelişen yeni teknolojiler, yenilik ve teknolojiyi planlama ve hayata geçirme proje ve sistemlerinin, örneklerle aktarılması ve bu yolla öğrencilerin yeni teknolojiler ve yenilik kavramına olan ilgilerinin artırılması ve süreklilik kazanmasının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği Küresel Değişim, Değişim Yönetimi, Bilgi Toplumu, Yeni Ekonomi Sistemi, Teknoloji ve Teknoloji Yönetimi, Mühendislik ve Yönetim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları, Hizmet Ekonomisi, Hizmetler Sektörü ve Hizmet Kalitesi, Hizmet Kalitesinin Yönetiminde Bilişim Teknolojileri, Elektronik Ticaret ve Uygulamaları, Küresel Rekabet Sistemi, Küresel Rekabette Bilişim Teknolojilerinin Yeri ve Önemi, Küresel Rekabet ve Bilişim Sistemleri Işığında Yeni Örgüt Yapıları.

 

 

ATİY08:İnovasyon Yönetimi

Dersin Amacı Bu dersin amacı, günümüz işletmeciliğinde inovasyon ve inovasyon yönetiminin yerini, ne olduğunu ve önemini açıklamaktır. Derste özellikle ürün ve süreç inovasyonları konusunda inovasyonların nasıl başarılı bir şekilde yönetileceğine dair bilgiler verilecektir..
Dersin İçeriği Ders kapsamında ürün ve süreç inovasyonu, inovasyon stratejileri, inovasyon kaynakları ve inovasyon yönetimi konuları tartışılacaktır.

 

 

ATİY09: İnovasyon ve Ar-Ge Stratejileri İlişkisi

Dersin Amacı Dünyada ve ülkemizdeki Ar-Ge ve İnovasyon stratejilerinin neler olduğunu  örnekleri ile öğretilmesi.
Dersin İçeriği İnovatif bir fikrin doğuşu,İnovasyon çeşitleri (ürün, süreç), İnovasyon tipleri (artan, radikal), İnovasyon süreci, Dünya ve ülkemizde inovatif şirketlerin sırları, Arge yönetiminde başarı ve başarısızlıklar, İnovasyon stratejileri (saldırgan, savunmacı, taklit, gelenekçi, fırsatçı),

 

ATİY10: Sistematik İnovasyon ve Yönetimi Süreçleri

Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere günümüz işletmeciliğinde inovasyon ve inovasyon yönetiminin yerini, ne olduğunu ve önemini açıklamaktır. Derste özellikle ürün ve süreç inovasyonları konusunda inovasyonların nasıl başarılı bir şekilde yönetileceğine dair bilgiler verilecektir.
Dersin İçeriği Ders kapsamında ürün ve süreç inovasyonu, inovasyon stratejileri, inovasyon kaynakları ve inovasyon yönetimi konuları tartışılacaktır.

 

ATİY11: Açık İnovasyon Yaklaşımı

Dersin Amacı Açık inovasyonun kavram v e kültür olarak öğretilmesi ve örneklerle pekiştirilmesi
Dersin İçeriği Açık İnovasyon türleri, gereklilikler, bir kültür olarak benimsenmesi, Aşamaları, Temel Yaklaşımlar, Karşılaşabilecek Güçlükler, İyi Uygulama Örnekleri

 

ATYİ12: Ar-Ge ve Stratejik Planlama İlişkisi

Dersin Amacı Ar-Ge faaliyetleri kapsamlı ve maliyetli olmasının yanı sıra, getirisinin uzun vadede olması nedeniyle, sanayi kuruluşları açısından riskler içermektedir. Stratejik planlama çerçevesinde yapılması öngörülen faaliyetlerin Ar-Ge ile koordinasyonun sağlanmasıyla bu riskleri en aza indirmek için gerekli  becerilerin ve tekniklerin neler olduğunu ve nasıl yapıldığını örneklerle açıklamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Ar-Ge ve stratejik planlama kavramlarının örneklendirmeler yapılarak tanıtılmasını içermektedir. Ayrıca Stratejik Planlama süreç ve tekniklerinin Ar-Ge faaliyetleri ile olan bütünsel ilişkisini, güçlü ve zayıf yanların belirlenmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi, izlenecek teknolojik planlamanın işletme stratejisi ile bütünleştirilmesi gibi aşamaları kapsamaktadır.

 

ATİY13: Proje İhtiyaç Analizi ve Fikirden Uygulamaya

Dersin Amacı Projeye konu olacak şekilde bir fikrin ortaya çıkarılmasına, bu fikre uygun olarak hedeflerin ve bu hedeflere ulaşmak için gerekenlerin tanımlanmasına yönelik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Beyin fırtınası toplantıları, İhtiyaçlar analizi, Soyut fikirlerin somutlaştırılması, Kaynak analizi, ihtiyaç kaynak ilişkileri

 

 

ATİY14: Ar-Ge Proje Fikrinin Oluşturma Yönetimi

Dersin Amacı Bu ders, projelerin verimli bir şekilde uygulanması ve yönetilmesi için becerilerin geliştirilmesini hedefler. Bu derste, projelerin planlanması, programlanması ve kontrolüne ilişkin süreçlerin ve yapılacak işlemlerin neler olduğunu anlatmak, bir projenin başarıya ulaşması için gerekli becerilerin ve tekniklerin neler olduğunu ve nasıl yapıldığını örneklerle açıklamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Projelerin istenilen zamanda ve istenilen maliyet ile tamamlanmasına ilişkin analizleri kapsayacaktır. Buna bağlı olarak proje ekibini kurmak ve yönetmek, projeyi planlamak ve bütçelemek, projenin zamanlanması ve kaynak yönetimi, proje gözlemlemek ve kontrol etmek ve proje değerlendirmek ve sonlandırmak gibi aşamaları içermektedir.

 

ATİY15: Ar-Ge Organizasyon ve Görev Tanımları

Dersin Amacı Küreselleşmiş ileri teknoloji işletmelerinde AR-GE’nin sistematik olarak organize edilmesi ve yönetilmesi ihtiyacına cevap verebilmektir.
Dersin İçeriği AR-GE nin Örgütsel Yapısı, Uluslar arası ağlarda AR-GE yönetimi, AR-GE nin endüstriyel yenilik sürecindeki yeri, AR-GE ve Rekabetçi Yapı, AR-GE nin işletmelerdeki stratejik rolü, Teknoloji ve AR-GE ilişkisi, Ar-Ge Organizasyon Yapısında Görev Tanımları ve İlişkiler

 

ATİY16: Ar-Ge Projesi Hazırlama Yaklaşımı

Dersin Amacı Ar-Ge proje kültürünün oturtulması, Ar-Ge proje yazım sistematiğinin öğretilmesi ve değişik proje türleri için uygulamalar
Dersin İçeriği Ar-Ge nedir?, Yenilik (inovasyon) nedir, Araştırma tasarımı, Proje hedeflerinin belirlenmesi, Kapsam yönetimi, Proje yönetimi, Problem analizi, Proje tasarım yaklaşımları ve sorunları,  AB proje yaklaşımları

 

ATİY17: Ar-Ge Projesi Planlama, Kontrol ve Yönetimi

Dersin Amacı Bu dersin amacı proje yönetimi hakkında farkındalık oluşturulması ve projelendirmeye yönelik genel bilgilerinin verilmesidir. Ders kapsamında

proje planlaması, proje yönetimi ve liderlik konuları anlatılacaktır. Bu ders,

ders kitabı ve diğer kaynaklardan uygulama örneklerini gösterek, konuların teorisini kapsama yanında proje yönetiminin uygulamalarını da içerektir.

Dersin İçeriği Proje Tanımı, Proje Yapma Stratejisi, Proje Planlaması, Proje Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Liderlik, Örnek Proje İncelenmesi.

 

ATİY18: Ar-Ge ve Kalite Odaklı Proje Yönetimi

Dersin Amacı Proje yönetimi alanındaki teknik bilgi ve sosyal becerilerin kazandırılması. Proje hazırlama ve proje yönetimi sürecinin aşamalarının değerlendirilmesi konularında teorik ve pratik bilgi birikiminin sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Proje ekibini kurmak ve yönetmek, projeyi planlamak ve bütçelemek, projenin zamanlanması ve kaynak yönetimi, proje gözlemlemek ve kontrol etmek ve proje değerlendirmek ve sonlandırmak gibi aşamaları içermektedir.

 

ATİY19: Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet

Dersin Amacı Fikri mülkiyet yönetimi temel kavramlarının öğretilmesi, Teknoloji transfer modellerinin açıklanması, Ar-Ge yönetimi ve yeni ürün geliştirme süreci arasındaki bağlantının açıklanması

 

Dersin İçeriği Patent, Faydalı model, Endüstriyel tasarım, Coğrafi İşaret ve Marka tescil süreçleri

 

ATİY20 : Ar-Ge İnsan Kaynakları Yönetimi

Dersin Amacı Ar-Ge süreçlerinde insan kaynakları yönetimi kapsamında, bir işletmenin çalışanları ile ilgili tüm konularda katılımcıya perspektif kazandırmak.
Dersin İçeriği Ar-Ge projelerinde insan kaynakları yönetiminin tanımı ve kapsamı, insan kaynakları yönetiminin stratejik önemi, iş analizi, iş tanımı ve iş gerekleri, insan kaynakları planlaması,

 

ATYİ21: Ar-Ge Finans Analizi

Dersin Amacı Bir projenin gerçekleşmesi için kuruluş döneminde gerekli toplam yatırım tutarı ve üretime geçtikten sonraki işletme döneminde faydalı ömrü boyunca gerektirdiği işletme giderleri ile sağlayacağı gelirleri tahmin etmek ve bu tahminler çerçevesinde yatırım önerisinin değerlendirilerek başarı derecesinin belirlenmesini amaçlar.
Dersin İçeriği Projenin toplam maliyetlerinin hesaplanması, Projenin toplam gelirlerinin hesaplanması, Projenin proforma gelir ve nakit akımlarının belirlenmesi

 

ATİY22: Ar-Ge Yöntemleri

Dersin Amacı Ar-Ge stratejileri, Stratejilerin İzlenebilirliği,  Ar-Ge stratejilerinin değerlendirilmesi
Dersin İçeriği Ar-Ge Stratejileri, Strateji İzleme Teknikleri, Etkileyen Parametreler, Planlama ve Yönetim Teknikleri, Başarının Değerlendirilmesi

 

 

ATİY23: Ar-Ge Performans Değerlendirme ve Raporlama

Dersin Amacı Ar-Ge projelerinde Ar-Ge’ye özgü performans ölçütlerinin tanımlanması, performans izleme sistemi tasarlanması ve uygulanmasına yönelik bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği Performans kavramı, Performans ölçütü kavramı, Performans ölçütünün ölçülebilirliği ve izlenebilirliği, kıyaslama

ATİY24: Ar-Ge Proje Finansmanı

Dersin Amacı Katılımcılara proje finansmanı konusunda teorik bilgileri vererek proje seçim kararlarında başarılı olmalarını sağlamaktır. Fizibilite çalışmalarını yönetebilecek durumda olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Fayda-Maliyet analizinin proje finansmanındaki önemi, Proje finansman yöntemleri, Ulusal ve uluslararası başarılı projelerin incelenmesi

 

ATİY25: Ar-Ge Çıktılarını Ürüne Dönüştürme, Ticarileştirme ve Portföy Yönetimi

Dersin Amacı Katılımcılara yenilikçi ve sistematik düşünme tekniklerinin kazandırılması, fikirden ürüne geçen sürecin tanıtılması, ürün ticarileştirme aşamalarının öğretilmesi, portföy yönetimi becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Ar-Ge faaliyetleri sonucu oluşan fikrin ürüne dönüşmesi, ticarileştirilmesi, fikri hakların korunması ve portföy analizleri yapılarak portföy yönetimini, sürecini çeşitlerini, risk ve beklenen getiri ile ilgili işlemleri, risk karşısında yatırımcıların tutumlarını ve portföy tercihlerini anlayabilecek bilgi ve beceriler kazandırılacaktır.

 

 

ATİY26: Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi

Dersin Amacı Müşteri odaklı bir perspektifle ürün geliştirme sürecini ve önemini vurgulamak.
Dersin İçeriği Ürün geliştirme sürecinin stratejik ve organizasyonel olarak açıklanması amaçlanmaktadır. Ders ürün / hizmet yönetiminin pazarlama uygulamalarındaki rolünü ve pazarlama uygulamaları açısından önemini ortaya koymaktadır. Bunun yanında “ürün yaşam döngüsü”, “fiyatlandırma”, “tasarım”, “marka”, “ambalaj” gibi temel kavramlara ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

 

 

ATİY27: İnovatif Kurum Kültürü

Dersin Amacı Öğrencilere, kurumsal kimliğin temel öğesi olarak kurum kültürü kavramını tanıtmak
Dersin İçeriği Kurum kültürü teorileri, Kurum kültürünü etkileyen faktörler ve fonksiyonları, Kurum kültürünün sınıflandırılması ve kurum yapısıyla ilişkisi, Kurum kültürü ve kurum kimliği arasındaki ilişki

 

ATİY28: İş Planlama ve İş Geliştirme

Dersin Amacı İşin ve işin yapılacağı sistemin tanımlanması, işin yapılabilirliğinin incelenmesi, kısa orta ve uzun vadeli planlama kavramı ile ilgili bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Mevcut durum analizi, McKinsey 7S yaklaşımı, Geleceğin planlanması, kaynak analizi, kurumsal yapı analizi, çevre analizi, SWOT analizi, operasyonel planlama, İş modeli kavramı

ATİY29: Vaka Analizler

Dersin Amacı Mantıksal bir yapı oluşturarak, örnekler üzerinde iş problemlerini çözme yeteneğinin arttırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği 1.       Vakayı çevreleyen verilerin ele alınması

2.       Anahtar konuların tanımlanması.

3.       Çözüm olarak yapılabilecek alternatif eylemler listesinin hazırlanması.

4.       Listelenen alternatif eylemler listesinin ele alınması ve değerlendirilmesi

5.       En uygun eylemin tavsiye edilmesi

 

TİY30: Ar-Ge Destekleri

Dersin Amacı Türkiye’deki özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve bu yolla Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, proje esaslı Ar-Ge faaliyetlerini desteklemektedir.
Dersin İçeriği Proje Yapmanın Nedenleri, Proje Yapmanın Aşamaları, AB HORIZON 2020 Proje Destekleri, TÜBİTAK (TEYDEB) Proje Destekleri, KOSGEB Proje Destekleri, Kalkınma Ajansı Proje Destekleri, Ar-Ge Projelerini  Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşları.

 

Bu eğitim programı KOSGEB Genel Destek Programı kapsamındadır TIKLAYINIZ.

PROGRAM MODÜLLERİ:

BTY01: Bilgisayar Bilimlerine Giriş

Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye bilgisayar bilimleri çalışma alanları hakkında genel bilgi vermek, ileride alacağı derslere basit bir giriş yaparak bu alan derslerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği Bilgisayarın tarihçesi, genel yapısı, matematiksel temeller, bilgi işleme ve veri madenciliği kavramları, sayı sistemleri, merkezi işlem ünitesi ve ana bellek, yardımcı bellek, giriş ve çıkış üniteleri, boole cebri, mikroişlemciler, algoritma analizi, yazılım mühendisliği, bilgisayar ağları ve internet, veri yapıları ve modelleri, sistem modelleme ve simulasyon, işletim sistemleri

 

BTY02: Bilgisayar Programlama                            

Dersin Amacı Algoritma, program ve programlama kavramlarının öğrenciye kavratılarak, C dilinde temel kod yazma becerisinin kazandırılması. C programlama dilinin temellerinin sunulması. Öğrencilerin bir probleme yönelik çözüm yolu üretebilecek ve bu çözümü C programlama dili ile ortaya koyabilecek yeterliliğe gelmesini sağlamak.
Dersin İçeriği -Algoritma kavramı -İş akış şemaları - Genel kavramlar, - Programlamanın temel kavramları - C'ye giriş - Veri ve nesne türleri - Bildirim ve tanımlama - Sabitler - Fonksiyonlar - Nesnelerin faaliyet alanları ve ömürleri - Operatörler - If deyimi - Fonksiyon prototipleri - Tür dönüşümleri - Yer ve tür belirleyicileri - Döngüler - Switch deyimi - Koşul operatörü - Diziler -Stringler

 

BTY03: Nesneye Yönelik Programlama

Dersin Amacı Nesneye yönelik programlama dillerinin temel yapısının öğrenilerek kompleks problemlerin rahatça çözebilir hale gelmesini sağlamak. Temel C++ programlama yeteneğinin kazandırılması.
Dersin İçeriği Arama ve sıralama algoritmaları, sıralı ve rastgele erişimli dosyalar, stringler, rekürsif fonksiyonlar, kullanıcı tanımlı yapı tipleri, kişisel kütüphaneler, depolama sınıfları, dinamik bellek yönetimi, basit veri yapıları (bağlı listeler, yığınlar, kuyruklar ve ağaçlar), C++ giriş, C++ Sınıflar ve veri soyutlama, operatör aşırı yükleme, C++ kalıtım, sanal fonksiyonlar ve polimorphizm, şablonlar ve kural dışı durum işleme

 

 

BTY04: Veri Yapıları ve Algoritmalar

Dersin Amacı Temel veri yapılarını etkin bir şekilde kullanabilmeyi sağlamak
Dersin İçeriği Veri Yapısı tanımı, Yığıt,Kuyruk, Ağaç, Graf, Sıralama, Indeks yapılarının tanım ve analizi.

 

 

BTY05: İşletim Sistemleri

Dersin Amacı Bilişim cihazları üzerinde çalışan işletim sistemleri ile ilgili genel bilgi edinilmesi
Dersin İçeriği İşletim sistemleri tarihi, işletim sistemi türleri, bilgisayar donanımı incelemesi, sistem çağrıları, işletim sistemi yapıları

 

BTY06: Bilgisayar Mimarisi

Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin, bilgisayar organizasyonu bileşenlerini ve programlamasını öğrenmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bilgisayar Organizasyonuna Giriş, Saklayıcı Transferi: Sembolik Dili ve Lojik Devre Yapıları, Temel bir Bilgisayar Tasarımı, Donanımsal Kontrol Ünitesi Tasarımı, Bilgisayarın Programlanması, Komut Formatları ve Adresleme Modları,Yazılımsal Kontrol Ünitesi Tasarımı, Merkezi İşlem Ünitesi Tasarımı, RISC ve CISC İşlemcilerine Giriş ve Örnek Mimariler, Pipeline Yapısı ve Pipeline Bilgisayar Sistemi, I/O Organizasyonu, Bellek Organizasyonu.

 

BTY07: Veri Madenciliği

Dersin Amacı Büyük veri kümeleri içerisinden bilgi çıkarma, görsel araçlar ile verileri yorumlama, ve veri özelliklerinin değerlerini kestirebilmeyi öğrencilere uygulamalı olarak göstermektir. Bu sayede iş hayatında ya da akademik alanda anlamlı bilgileri yorumlama ve ileriye dönük tahminlerde kullanılabilecek metodların öğrenciye aktarılması sağlanacaktır.
Dersin İçeriği Büyük veri kümeleri içerisinden bilgi çıkarma, veri görselleştirme araçları ile verileri yorumlama, ve veri özniteliklerinin değerlerini kestirme ile ilgili çalışma alanı: Sınıflandırma algoritmaları (Naive Bayes, KNN, YSA, Destek vektör makineleri, Karar ağaçları, Saklı Markov Modelleri), Regresyon, Öbekleme, Apriori algoritması, öznitelik seçimi ve çıkarımı, veri görselleştirme (ISOMAP, MDS, OLAP), sınıflandırıcıların karşılaştırılması ve birleştirilmesi, Metin ve Web madenciliği.

 

BTY08: Yazılım Mühendisliği

Dersin Amacı Dersi alan öğrencilerin yazılım mühendisliği ile ilgili temel kavramları öğrenmeleri. Yazılım geliştirme sürecinde dikkat edilecek hususların detaylı olarak incelenmesi. Proje yönetimi ve planlanması, gereksinimlerin belirlenmesi ve analizi konularında bilgi verilerek öğrenciye bu konularla ilgili perspektif kazandırılması. Yazılım maliyeti ve maliyeti etkileyen faktörler,maliyet tahmini için kullanılan modeller. Yazılım Analizi, Tasarımı ve Testi konularının ayrıntılı öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Yazılım gelişimi yaşam döngüsü, yazılım gereksinimleri ve belirtimi , Yazılım tasarımı ve gerçekleştirme, yazılım testi (doğrulama & sağlama) ve bakım aşamaları, yazılım mühendisliği yönetimi, yazılım mühendisliği araç ve ortamları, veriye yönelik modeller, nesne ve sınıf kavramları ve temel özellikleri.

 

 

BTY09: İnternet Teknolojileri

Dersin Amacı İnternet ve üzerinde kullanılan teknolojiler üzerine genel bilgi
Dersin İçeriği Başlangıç, Donanım, Depolama, Yazılım, Bilgisayar Ağları, Güvenlik, Telif Hakları ve Hukuk

 

BTY10: Kullanıcı Arayüz Tasarımı

Dersin Amacı Yazılımla uğraşan insanlar genelde bir programlama dilini kullanarak uygulamalar geliştirebilecek düzeydedirler. Ancak, geliştirdikleri bu uygulamalara ne şekilde arayüz hazırlamaları gerektiğini konu edinmiş bir bilgi birikimi genelde edinemezler. Kullanıcı arayüz tasarımı dersi içeriği itibariyle öğrencilerin bu konudaki eksikliklerine katkıda bulunacaktır.
Dersin İçeriği Grafiksel Kullanıcı Arayüz tasarımlarında insan bilgisayar etkileşiminin önemi, tasarım ilkeleri, prototipleme teknikleri, değerlendirme teknikleri ve arayüz tasarım uygulamaları.

 

BTY11: Bilgisayar Ağları

Dersin Amacı Günümüz internet ve haberleşme kavramlarını anlayabilme ve kullanabilme yeteneğinin öğrenciye kazandırılması. Bilgisayar ağları kavramının temellerinin sunulması. Öğrencilerin TCP/IP mimarisinin temel protokollerinin işleyiş biçimlerine hakim ve ağ uygulamalarını kavrayabilecek düzeye gelmesini sağlamak. İleri seviye ağ protokolleri ve uygulamalarını anlayacak seviyede altyapı sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği İnternet ve Ağ kavramları, Ağ Protokolleri, Devre ve Paket Anahtarlama, TCP/IP Mimarisi,.Uygulama Katmanı ve Protokolleri,Soket Programlama, İletim Katmanı Temelleri, TCP ve Tıkanık Kontrolü, Ağ Katmanı Temelleri,IP ve IP Adresleme

 

BTY12: Bilgi Güvenliği

Dersin Amacı Dersi alan öğrencilerin gerek geçmişteki basit kriptosistemler gerekse günümüzde kullanılan daha gelişmiş kriptosistemler hakkında bilgi sahibi olması sağlanır. Öğrencilerin matematiksel düşünme yetenekleri ve matematiksel algoritmalar kullanarak problem çözme yetenekleri geliştirilir. Bilgi, ağ, veritabanı, akıllı kartlar, RFID, internet üzerinden yapılan işlemler başta olmak üzere pek çok kavramın güvenliğinin nasıl sağlandığının öğrenilmesi sağlanır.Ayrıca öğrencilerin her birine ayrı ayrı birer sunum konusu verilerek ve daha sonra bu sunumlar internet ortamında paylaşılarak güncel kriptoloji konularında öğrencilerin bilgi sahibi olması sağlanır.
Dersin İçeriği Kriptoloji kavramının anlatılarak şifreleme ve şifre çözme işleminin nasıl gerçekleştirildiği mantığının verilmesi, basit (klasik) şifreleme yöntemlerinin anlatılması, gerekli matematiksel algoritmaların anlatılarak simetrik ve asimetrik şifreleme yöntemlerinin ve uygulamalarının öğretilmesi, şifreleme yöntemlerinin kullanım alanlarının incelenmesi. DES,AES, RSA ve ElGamal Kriptoloji Sistemleri hakkında, Eliptik Eğriler ve Kuantum Kriptografi hakkında da bilgi verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin her birine ayrı ayrı birer sunum konusu verilir.

 

BTY13: Bilişim Sistemleri Yönetimi

Dersin Amacı Bilişim sistemleri nasıl yönetilir?
Dersin İçeriği BİLGİ ÇAĞI VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, BİLGİ ÇAĞININ UNSUARLARI

BİLGİNİN BOYUTLARI, TÜRÜ VE AMACI, BİLGİ SİSTEMLERİ

 

BTY14: Java Dilinde Programlama

Dersin Amacı Nesneye yönelik olarak Java programlama dilinin temellerinin ve yazılım geliştirme yöntemlerinin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Nesne nedir? Nesne yönelimli uygulamaların avantajları. Tasarım kalıpları. Hangi kalıp ne zaman kullanılır? Kalıtım, Çok Biçimlilik gibi temel kavramlar. Interface soyut sınıf kavramları,JSwing paketi kullanılarak grafik arayüzleri ve tasarımları.

 

 

BTY15: C# Dilinde Programlama

Dersin Amacı Nesneye yönelik olarak C# programlama dilinin temellerinin ve yazılım geliştirme yöntemlerinin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Nesne nedir? Nesne yönelimli uygulamaların avantajları. Tasarım kalıpları. Hangi kalıp ne zaman kullanılır? Kalıtım, Çok Biçimlilik gibi temel kavramlar. Interface soyut sınıf kavramları,Linq, Entity Framework,

 

BTY16: Mobil Yazılım Geliştirme

Dersin Amacı Mobil programlama dersinde öğrenciler mobil uygulamaların tasarlanması geliştirilmesi ve kurulumunu öğreneceklerdir. Öncelikle bazı temel Nesne Tabanlı Programlama Teknikleri, XML teknolojisi gözden geçirilecek, daha sonra mobil araçlar ve akıllı telefon standartları, sistemleri ve platformları gözden geçirilecektir. Bundan sonra seçilecek olan bir platform üzerinde mobil uygulama geliştirilmesi üzerinde durulacaktır. İlgili platformun SDKsı ve diğer kütüphaneleri kullanılarak geliştirme yapılacaktır. Mobil platformda SMS, MMS, GPRS, 3G, M_PESA, yön, konum ve benzeri sensörlerin programlaması, sunucu-tarafı ve istemci tarafı teknolojilerin programlaması, ödev ve projelerle uygulamalı olarak öğretilecektir.
Dersin İçeriği Mobil programlanın temelleri, Nesne Tabanlı Programala ve XML teknolojileri, mobil platformlar, geliştirme ortamları, kullanıcı arayüzü tasarımı, prosesler, grafik ve animasyon, alarmlar, sensörler, lokasyon ve haritalar, veritabanı programlama

 

 

BTY17: HTML/CSS PROGRAMLAMA

Dersin Amacı Internet üzerinde web sitesi tasarım ve programlama dillerinin tanım ve anlatımları ile bu alanda örnek uygulamalar hazırlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği HTML tanımı ve anlatımı. Applet tanımı ve uygulamaları, CSS ve PHP amaç, tanım ve uygulama.

 

BTY18: Mikroişlemciler ve Uygulamaları

Dersin Amacı Mikroişlemcilerin mimarileri ve programlaması hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği Mikroişlemcilerin tanımı, Intel ailesi mikroişlemcilerin yapısı, tarihi gelişimleri, mimarileri, çalışma modları. Adresleme modları, veri transfer, aritmetik-lojik ve kontrol komutları, 80286 Assemly Dili komutları, mikroişlemcinin programlanması.

 

 

 

Bu eğitim programı KOSGEB Genel Destek Programı kapsamındadır TIKLAYINIZ.

Dersin Amacı Proje hazırlama ve yönetimi alanında modern yaklaşımlar ışığında teorik ve uygulamalı düzeyde çalışmaların yapılarak, dersi alan öğrencilere proje yazma becerisinin kazandırılmasıdır.

 

Dersin İçeriği Modern proje yönetimi tekniklerinin, proje hazırlama ve yönetmede kullanılmasına yönelik yaklaşımların öğretilmesi, proje hazırlama becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

AR-GE , TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ(ATİY) EĞİTİMİ

Eğitim başlangıcı:

  1. DÖNEM : 14 NİSAN 2018
  2. DÖNEM : 15 EYLÜL 2018
  3. DÖNEM : 17 KASIM 2018

Toplam:60 Saat

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ (BTY) EĞİTİMİ  

Eğitim başlangıcı:

  1. DÖNEM : 14 NİSAN 2018
  2. DÖNEM : 15 EYLÜL 2018
  3. DÖNEM : 17 KASIM 2018

Toplam:60 Saat

PROJE YÖNETİMİ (PY)  EĞİTİMİ

Eğitim başlangıcı:

  1. DÖNEM : 14 NİSAN 2018
  2. DÖNEM : 15 EYLÜL 2018
  3. DÖNEM : 17 KASIM 2018

Toplam:60 Saat

EĞITIM YERİ:

Beyazıt Kampüsü

Eğitim Ücreti


1.
AR-GE , TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ(ATİY) EĞİTİMİ    0000 TL + KDV 


2.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ (BTY) EĞİTİMİ               0000 TL + KDV 


3.
PROJE YÖNETİMİ (PY)  EĞİTİMİ                            0000 TL + KDV 

AR-GE , TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ(ATİY) EĞİTMEN KADROSU

Prof.Dr.Erol İNCE
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Prof.Dr.Şah İsmail KIRBAŞLAR
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Prof.Dr.Mehmet Mutlu YENİSEY
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Gökhan HARDAL
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Kadir YILMAZ
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Kayhan BAYAZIT
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ (BTY) EĞİTİMİ EĞİTMEN KADROSU

Dr.Öğr.Üyesi Muhammed Ali AYDIN
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Özgür Can TURNA
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Arş.Gör.Dr. Şafak Durukan ODABAŞI
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Arş.Gör.Dr.Mehmet Deniz DEMİRCİ
İstanbul Üniversitesi Siber Güvenlik

Dr.Muhammed Erdem İSENKUL
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

PROJE YÖNETİMİ (PY)  EĞİTİMİ PROJE YÖNETİMİ (PY)  EĞİTİMİ  EĞİTMEN KADROSU

Prof.Dr.Murat ŞEKER
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Verilecek Belge ve/veya Sertifikanın Adı:

Eğitim örgün olarak yürütülecektir. Eğitimlere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitimler teori ve uygulama ağırlıklı olarak düzenlenecektir. Proje konuları adayların çalıştığı sektöre, sektörün ya da çalıştığı kurumların sorunlarına yönelik belirlenecektir. Eğitim başarısı %50 sınav ve %50 proje puanları ile değerlendirilecek ve başarı notu 70 olacaktır. Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.