UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

(EXPLORER DAN GİRENLER TARİHLERİ '' YIL - AY - GÜN '' ŞEKLİNDE ARALARA (- ) TiRE iŞARETi KOYULACAK ŞEKİLDE GİRMELİLERDİR) ÖRNEK: 1983 - 12 - 14

ADINIZ :

SOYADINIZ :

TC KİMLİK NO:

DOĞUM TARİHİ:

SEÇMEK İSTEDİĞİNİZ GRUP:

MEZUNİYET DURUMUNUZ(FAKÜLTE):

Yukarıdaki fakültelerden (Örgün veya Açık Öğretim farkı gözetmeksizin) mezun olup aşağıdaki hukuk derslerinden en az ikisini almış olanlar ;SEÇİNİZ.

 1.Anayasa Hukuku
 2.Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
 3.Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
 4.Ceza Muhakemesi Hukuku
 5.Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
 6.Ticaret Hukuku
 7.İş Hukuku/İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 8.Borçlar Hukuku

 Seçilen derslerin Lisans Öğrenimim esnasında alındığını ve “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği”ne uygunluğunu beyan ve taahhüt ederim.

CİNSİYET:
 ERKEK KADIN

E-POSTA:

CEP TELEFONU:

SABİT TELEFON:

MESAJINIZ:

İLETİŞİM BİLGİLERİM KULLANILARAK '' İSTANBUL - SEM '' BÜNYESİNDE BULUNAN EĞİTİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN EĞİTİM AMAÇLI HABERLEŞME YAPILMASINA İZİN VERİYORUM.
 İZİN KUTUCUĞU

 Sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum(Kesinlikle ÜCRET İADESİ Yapılamamaktadır)

captcha

Veysel Umut Ürgün

EĞİTİMİN TANITIMI

05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği m.51 uyarınca “Uzlaştırmacı Eğitimi” alanında İstanbul Üniversitesi yetkilendirilmiştir.

Uzlaştırma, ceza hukuku soruşturması veya kovuşturması aşamasında, ceza hukuku uyuşmazlığı içine düşen mağdur, suçtan zarar gören ile şüpheli veya sanık arasında ulaşma kapsamına giren bir suç dolayısıyla, bu suçun tarafı olan kişilerden tamamen bağımsız ve objektif konumda olan, uzlaştırma konusunda uzmanlık eğitimi almış üçüncü bir kişinin katkısı ve katılımıyla yürütülen, suçun mağduru ve failinin iletişim kurmasının sağlandığı alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Uzlaştırma yönteminin temel amacı ceza uyuşmazlıklarının çözümünde esas sistem olarak kabul edilen yargısal sistemin yerine geçirilmeye çalışılan veya bu sistemle rekabet den bir çözüm süreci değil; ceza uyuşmazlığının taraflarını barıştırmayı amaçlayan, cezalandırıcı adalet anlayışına alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Ulaştırma yönteminde ceza uyuşmazlığıyla ilgisi bulunan taraflar bu uyuşmazlığın çözüm sürecine dahil edilmekte ve uzlaştırmacının yardımıyla aralarındaki uyuşmazlığın çözümü için bir edim belirlenerek veya böyle bir edim belirlenmeksizin uyuşmazlığın sona erdirilmesi konusunda ortak bir paydaya erişebilmektedirler.

Ceza Muhakemesi Hukukunda uzlaştırma Ceza Muhakemesi Kanunu m. 253’de belirtilen durumlarda ve yine bu maddede sayılan suçlar için uygulama alanı bulur.

DERS PROGRAMI

04 kasim-19 kasim 2017 hafta sonu grubu'na Ulaşmak İçin Tıklayınız

05 kasim-26 kasim-2017 hafta sonu grubu'na Ulaşmak İçin Tıklayınız

11 kasim-26 kasim 2017-hafta sonu grubu'na Ulaşmak İçin Tıklayınız

13 kasim-30 kasim 2017-hafta ici grubu'na Ulaşmak İçin Tıklayınız

18 kasim-09 aralik 2017-hafta sonu grubu'na Ulaşmak İçin Tıklayınız

19 kasim-09 aralik-2017 hafta sonu grubu'na Ulaşmak İçin Tıklayınız

20 kasim-06 aralik-2017 hafta ici grubu'na Ulaşmak İçin Tıklayınız

27 kasim-12 aralik-2017 hafta ici grubu'na Ulaşmak İçin Tıklayınız

02 aralik - 17 aralık 2017  hafta sonu grubu Ulaşmak İçin Tıklayınız

3 aralik- 23 aralık hafta sonu grubu Ulaşmak İçin Tıklayınız

5 aralik-20 aralik 2017-hafta ici grubu'na Ulaşmak İçin Tıklayınız 

09 aralik-24 aralik 2017-hafta sonu grubu 'na Ulaşmak İçin Tıklayınız

10 aralik-30 aralik 2017-hafta sonu grubu 'na Ulaşmak İçin Tıklayınız

12 aralik-27 aralik 2017 hafta ici grubu'na Ulaşmak İçin Tıklayınız

16 aralik - 30 aralık hafta sonu grubu Ulaşmak İçin Tıklayınız 

14 aralik-24 aralık 2018 Hafta içi - Hafta sonu Ulaşmak için Tıklayınız .

17 aralik -31 Aralık hafta sonu grubu Ulaşmak İçin Tıklayınız 

19 aralik 31 aralık hafta ici grubu Ulaşmak İçin Tıklayınız

23 aralik  - 13 ocak 2018  hafta sonu grubu Ulaşmak İçin Tıklayınız

24 aralik - 14 ocak 2018 hafta sonu grubu Ulaşmak İçin Tıklayınız 

 

 

 

 

 

EĞİTİM TARİHLERİ VE KONTENJAN DURUMU 

 • 4 KASIM-19 KASIM (KONTENJAN DOLU)
 • 5 KASIM-26 KASIM (KONTENJAN DOLU)
 • 11 KASIM-26 KASIM (KONTENJAN DOLU)
 •  13 KASIM-30 KASIM (KONTENJAN DOLU)
 •  18 KASIM-9 ARALIK (KONTENJAN DOLU)
 • 19 KASIM-9 ARALIK (KONTENJAN DOLU)
 • 20 KASIM-6 ARALIK (KONTENJAN DOLU)
 • 27 KASIM-12 ARALIK (KONTENJAN DOLU)
 • 28 KASIM-7 ARALIK (KONTENJAN DOLU)
 • 2 ARALIK-17 ARALIK (KONTENJAN DOLU)
 • 3 ARALIK-23 ARALIK (KONTENJAN DOLU)
 • 4 ARALIK-19 ARALIK (KONTENJAN DOLU)
 • 5 ARALIK-20 ARALIK (KONTENJAN DOLU)
 • 9 ARALIK-24 ARALIK (KONTENJAN DOLU)
 • 10 ARALIK-30 ARALIK (KONTENJAN DOLU)
 • 11 ARALIK- 24 ARALIK (KONTENJAN DOLU)
 • 12 ARALIK-27 ARALIK (KONTENJAN DOLU)
 • 14 ARALIK-24 ARALIK (KONTENJAN DOLU)
 • 16 ARALIK-31 ARALIK (KONTENJAN DOLU)
 • 17 ARALIK-31 ARALIK (KONTENJAN DOLU)
 • 19 ARALIK-31 ARALIK (KONTENJAN DOLU)

*** Gruplar Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire  Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra ÜCRET iadesi mümkün değildir.

*** Kayıtlarımız devam etmektedir.

SAAT : 09:00 - 18:00 (Hafta Sonu)
SAAT : 17:30 - 21:20 (Hafta İçi)

TOPLAM :48 Saat (36 Saat Teori- 12 Saat Uygulama)

EĞİTİM YERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM ÜCRETİ

1100 TL (KDV Dahil)

 • Halk Bankası PARAF kart'a 3 Taksit Yapılabilmektedir.
 • Kesinlikle ÜCRET İADESİ Yapılamamaktadır 

EĞİTMEN KADROSU

GÜNCELLENECEKTİR.

Verilecek Belge ve/veya Sertifikanın Adı:

Eğitim sonunda eğitimi tamamlayan katılımcılara “Uzlaştırmacı Eğitimi” ni tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir.

KİMLER KATILABİLİR ?

Uzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabilecektir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimi görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.

Buradan hareketle uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;

-          Siyasal Bilgiler Fakültesi

-          İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-          İktisat Fakültesi

-          İşletme Fakültesi

Mezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:

-          Anayasa Hukuku

-          Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

-          Ceza Hukuku (Özel Hükümler)

-          Ceza Muhakemesi Hukuku

-          Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk

-          Ticaret Hukuku

-          İş Hukuku

-          Borçlar Hukuku

EĞİTİMİN TANITIMI

UZLAŞTIRMA NEDİR?

Ceza ve ceza muhakemesi hukukuna dair bir kavram olan uzlaştırma, suçtan zarar gören ile suçun failinin anlaşmasına dayanan ve faili cezadan kurtaran bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Uzlaştırma neticesinde şüpheli veya sanığın, üzerinde anlaşılan bir edimi yerine getirmeyi taahhüt etmesi söz konusu olabilir. Ayrıca suçtan zarar gören, suçtan kaynaklanan zararını tazminden feragat etmiş olur, yalnızca uzlaşma anlaşmasındaki edimi talep hakkı söz konusudur.

Uzlaştırma şikâyetin geri alınması anlamına gelmez. Kaldı ki şikâyetin geri alınması, bir bedel karşılığında yapılamaz.

BÜTÜN SUÇLAR UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA MIDIR?

Bütün suçlar uzlaştırma kapsamında değildir. Kanun koyucu tarafından gösterilen suçlar uzlaştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Özellikle 5560 sayılı Kanun ve 6763 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerle uzlaşma kapsamındaki suçların sayısı oldukça geniş bir hal almıştır.

UZLAŞTIRMACI KİME DENİR?

Uzlaştırmacı, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini tarafsız ve bağımsız olarak yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişiyi ifade eder.

KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR?

Avukatlar veya hukuk öğrenimi görmüş kimseler uzlaştırmacı olabilirler. Hukuk öğrenimi görmüş kimse deyiminden yalnızca hukuk fakültesi mezunları değil, yeteri kadar hukuk dersi almış kişiler anlaşılır. Bu itibarla üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye gibi hukuk bilgisine yeterince yer verilen alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış kimseler uzlaştırmacı olabilir.

UZLAŞTIRMACI OLMAK BANA NASIL BİR KATKI SAĞLAYACAK?

Uzlaştırmacılara, yapmış oldukları uzlaştırma faaliyeti dolayısıyla bir ücret ödenir. Söz konusu ücret, uzlaştırmacının; şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi’nde gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenir. Maddi katkısının yanında uzlaştırmacılık eğitimi ve uzlaştırmacılık tecrübesinin kişiye beşerî ilişkilerde beceri kazandıracaktır.

EĞİTİM SONUNDA HERHANGİ BİR SINAVA GİRECEK MİYİM?

Sertifika sahibi olmak için eğitim sonunda, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan merkezi sınavlarda başarılı olmanız gerekmektedir. Bu sınavlara katılabilmek için 48 saatlik uzlaştırmacı eğitimini aldığınıza dair katılım belgesi (sertifika) almanız gerekmektedir.

SERTİFİKA SAHİBİ OLDUKTAN SONRA DERHAL UZLAŞTIRMACI OLARAK GÖREV YAPABİLİR MİYİM?

Uzlaştırmacı olarak görev yapabilmek için Uzlaştırmacı Sicili’ne kaydolmuş olmak gerekmektedir. Söz konusu sicile kayıt için aranan şartlar ise Yönetmelik’te

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Tam ehliyetli olmak,

c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,

ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,

e) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,

f) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak ve yazılı sınavda başarılı olmak,

g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da geçici olarak yasaklanmamış olmak

h) Adalet Bakanlığı’nın açacağı uzlaştırmacı sınavında başarılı olmak

şeklinde sayılmıştır.

Baroya kaydı bulunmayan kurum avukatları ve avukatlığı bırakarak barodan kaydını sildirmiş olan kimselerin avukat sıfatları dolayısıyla sicile kaydolamamalarına karşın, hukuk öğrenimi görmüş kimse olarak sicile kaydolabileceklerine dikkat edilmelidir. Bu itibarla baroya kayıtlı olmamak, kurum avukatlarının veya eski avukatların uzlaştırmacı olmasına engel teşkil etmemektedir.

UZLAŞTIRMA EĞİTİMİ SÜRESİNCE DEVAMSIZLIK SÜRESİ NE KADAR?

Uzlaştırmacı adaylarının belgeye dayanan ve İstanbul -SEM tarafından kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmadıkça derslerin 1/12’sine (toplam 4 saat) devam etmemesi durumunda uzlaştırma eğitimi programıyla ilişiği kesilecektir. Dolayısıyla adayların haklı bir mazeret bulunmaksızın derslere en fazla üç saat katılamama ihtimali vardır.

İlgili Yönetmeliğin (50)-7 maddesinde belirtildiği şekilde uygulanacaktır.