DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DERSİ SORU ÇÖZÜMLERİ (Uzaktan Eğitim)

(EXPLORER DAN GİRENLER TARİHLERİ '' YIL - AY - GÜN '' ŞEKLİNDE ARALARA (- ) TiRE iŞARETi KOYULACAK ŞEKİLDE GİRMELİLERDİR) ÖRNEK: 1983 - 12 - 14

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Yeni program tarihleri belirlendiğinde ön kayıt açılacaktır.

EĞİTİMİN TANITIMI

SPF Lisanslama Sınavı “Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları” sınav konusundan sınava giren adaylara yönelik soru çözümleri 

Çalışma; 225 adet açıklamalı, çözümlü soru ve 2016/2 dönemi 25 sınav sorusunun çözümü ile birlikte toplamda 250 adet sorunun çözümünden oluşmaktadır. 

Çalışma Süresi; 250 soru toplamda yaklaşık olarak 12 saati kapsamaktadır.

Eğitimin Şekli: Uzaktan Eğitim (İnternet Üzerinden)

ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN BUTONA TIKLAYINIZ.

.ornk

ÖNEMLİ TARİHLER

28.04.2017 Tarihine kadar eğitim ücretlerinin yatırılması gerekmektedir.Eğitime başvuru yapan katılımcılarımız, eğitimi ertesi gün içinde eğitimleri aktif hale gelecektir.

 

EĞİTİM ÜCRETİ

200 TL (KDV dahil)

Verilecek Belge ve/veya Sertifikanın Adı:

* Talep Halinde 50 TL Karşılığında İstanbul Üniversitesi Logolu Katılım Belgesi verilecektir.Ön kayıtta bulunan İletişim adresinize Kargo ile gönderim yapılacaktır.

 

KİMLER KATILABİLİR ?

Mevcut durumda sınav hakkında kısmında da açıklandığı gibi aşağıdaki kurumlarda çalışanlar için zorunluluk vardır. Bununla birlikte Finans sektöründe çalışan ve çalışmayı düşünen herkes için lisans olmazsa olmaz bir sertifikadır.

Halka açık ortaklıklarda,
Yatırım kuruluşlarında ( Mevduat, Katılım ve Yatırım Bankaları ile Aracı Kurumlar),
Kolektif yatırım kuruluşlarında ( Yatırım Ortaklıkları ve Portföy Yönetim Şirketleri),
Derecelendirme kuruluşlarında,
Gayrimenkul değerleme şirketlerinde ve
Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan diğer kurumlarda çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanlar, Kurul düzenlemeleri ile zorunlu tutulması halinde, lisanslardan bir veya birkaçına sahip olmak zorundadırlar.

Açıklama : Lisanslama'ya ilişkin genel hüküm yukarıda belirtildiği halde olsa da uygulamada ilgili kurumlar hem personel alımlarında hemde terfilerde personellerinden bu lisanslardan bir ve ya bir kaçına sahip olmalarını istemektedirler.

 

SPK Lisanslama Sınavı Hakkında Genel Bilgiler....

1. SPK Lisanslama sınavı nedir? 
SPK Lisanslama Sınavı ; sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yapılacak sınavlardır.

2. Kimler için Zorunludur? 
Halka açık ortaklıklarda,
Yatırım kuruluşlarında ( Mevduat, Katılım ve Yatırım Bankaları ile Aracı Kurumlar),
Kolektif yatırım kuruluşlarında ( Yatırım Ortaklıkları ve Portföy Yönetim Şirketleri),
Derecelendirme kuruluşlarında,
Gayrimenkul değerleme şirketlerinde ve
Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan diğer kurumlarda çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanlar, Kurul düzenlemeleri ile zorunlu tutulması halinde, lisanslardan bir veya birkaçına sahip olmak zorundadırlar.

Açıklama : Lisanslama'ya ilişkin genel hüküm yukarıda belirtildiği halde olsa da uygulamada ilgili kurumlar hem personel alımlarında hemde terfilerde personellerinden bu lisanslardan bir ve ya bir kaçına sahip olmalarını istemektedirler.

3. Lisans alma şartları nelerdir?
Lisans alma şartları ;
a) Belirli bir lisansın alınabilmesi için belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisans sınavında başarılı olunması gerekmektedir.
b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde,
diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir.

AÇIKLAMA : Mezuniyet şartına bağlı olarak üniversitelerin son sınıf öğrencileri de sınava girebilmektedir.

4. Lisanslama Türleri nelerdir?

Sınavlarda başarılı olunması ve diğer lisans alma koşullarının sağlanması halinde alınabilecek lisans türleri aşağıda sıralanmaktadır:
a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı,
b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı,
c) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,
ç) Türev Araçlar Lisansı,
d) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı,
e) Kredi Derecelendirme Lisansı,
f) Konut Değerleme Lisansı,
g) Gayrimenkul Değerleme Lisansı.

AÇIKLAMA: 
a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu,
b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahip olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu,
c) Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olanlar da Konut Değerleme Lisansının gerekli olduğu görevlerde çalışabilirler.

5. Lisanslara göre sınav konuları nelerdir?

Lisans türlerine göre sınav konuları aşağıda sıralanmaktadır:,
a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı;
1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Sermaye piyasası araçları 1,
3) Yatırım kuruluşları,
4) Takas, saklama ve operasyon işlemleri.

b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı;
1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Sermaye piyasası araçları 1,
3) Sermaye piyasası araçları 2,
4) Yatırım kuruluşları,
5) Finansal piyasalar,
6) Takas, saklama ve operasyon işlemleri,
7) Finansal yönetim ve mali analiz,
8) Ticaret hukuku,
9) Muhasebe ve finansal raporlama.

c) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı;
1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Sermaye piyasası araçları 1,
3) Sermaye piyasası araçları 2,
4) Yatırım kuruluşları,
5) Finansal piyasalar,
6) Takas, saklama ve operasyon işlemleri,
7) Finansal yönetim ve mali analiz,
8) Ticaret hukuku,
9) Muhasebe ve finansal raporlama,
10) Genel ekonomi,
11) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
12) Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme.

ç) Türev Araçlar Lisansı;
1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Sermaye piyasası araçları 1,
3) Sermaye piyasası araçları 2,
4) Yatırım kuruluşları,
5) Finansal piyasalar,
6) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
7) Türev araçlar, piyasalar ve risk yönetimi,
8) Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme.

d) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı;
1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
3) Ticaret hukuku,
4) Muhasebe ve finansal raporlama,
5) Kurumsal yönetim.

Devamı diğer sayfa-sekme (SPK LİSANSLAMA SINAVI HK. 2)

 

e) Kredi Derecelendirme Lisansı;
1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
3) Ticaret hukuku,
4) Muhasebe ve finansal raporlama,
5) Kredi derecelendirmesi.

f) Gayrimenkul Değerleme Lisansı;
1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Gayrimenkul değerleme esasları,
3) İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi,
4) Gayrimenkul mevzuatı

g) Konut Değerleme Lisansı;
1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Gayrimenkul değerleme esasları.

AÇIKLAMA : Bir aday Sınav Konularında (ders) herhangi birinde başarılı olursa, diğer türde bir lisansta aynı sınav konusundan tekrardan (ders) girmesine gerek yoktur. Örneğin Düzey 3 sınav konularından başarılı olmuş bir aday Türev Araçlar lisansını da almak isterse sadece fark sınav konusu olarak Türev araçlar, piyasalar ve risk yönetimi'nden başarılı olması yeterlidir.

AÇIKALAMA-2 : Sınavlarda çoktan seçmeli sorular sorulur ve her sınav konusundan 25 soru sorulmaktadır.

6. Sınav yılda kaç defa yapılır?

Sınavlar yılda 2 defa kesin takvim belirtilmemekle haziran ve aralık aylarında yapılmaktadır. Lisanslama sınavları,SPK tarafından verilen yetki çerçevesinde, SPL tarafından yapılır. Sınavlar elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak gerçekleştirilebilir.

AÇIKLAMA ; 
SPL: Kurul tarafından sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanlara lisans verme, lisans sahibi kişilerin sicilini tutma ve lisanslarla ilgili eğitim programları düzenlemekle yetkilendirilen Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşudur.

7. Sınavlarda başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?

Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması ve tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir.

8. Sınav sonuçları ne kadar süre ile geçerlidir?

Sınav sonuçları süresiz olarak geçerlidir. Ancak bir dersten başarı olunur, lisansı almak için gerekli diğer derslerden başarı olunamazsa başarılı olunan dersten 3 yıl sonra SPL tarafından yapılan yenileme eğitimine katılmak zorunludur.

9. Sınavlarda başarı oranı nedir?

11-12 Haziran 2016 lisanslama sınavları kapsamında sınav başarı oranları;
En yüksek başarı oranının %36 ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı’nda,
En düşük başarı oranının ise %6 ile Gayrimenkul Değerleme
Lisansı’nda gerçekleştiği görülmüştür.
Sınavlarda genel başarı oranı %11 olarak gerçekleşmiştir.

10. Sınav Ücreti Ne kadar ve Kim belirliyor?

Sınav Ücreti, SPL Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurulun onayı ile kesinleşir
a- Normal Adaylar 
Her bir sınav ücreti 180-TL olup ödemeler sınav başvuru tarihlerinde 3D uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile “Sınav Başvuru Sistemi” üzerinden elektronik olarak yapılabilmektedir.

b- Üniversite 4. Sınıfta Okuyan Adaylar
Her bir sınav ücreti 120-TL olup ödemeler sınav başvuru tarihlerinde 3D uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile “Sınav Başvuru Sistemi” üzerinden elektronik olarak yapılabilmektedir.