Aktüerya Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

(EXPLORER DAN GİRENLER TARİHLERİ '' YIL - AY - GÜN '' ŞEKLİNDE ARALARA (- ) TiRE iŞARETi KOYULACAK ŞEKİLDE GİRMELİLERDİR) ÖRNEK: 1983 - 12 - 14

Eğitim programı tamamlanmıştır.Yeni eğitim tarihleri belirlendiğinde ön kayıtlar açılacaktır.İlginize teşekkür ederiz.

EĞİTİMİN TANITIMI

Aktüerya Bilirkişilik Eğitimi ile amaçlanan sorumluluk hukuku kapsamında ortaya çıkan tazminatın belirlenmesi ve hesaplanmasına ilişkin sorunların incelenmesi, özellikle tazminat hukuku ile ilgili bilirkişilik faaliyetinde bulunacak kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Bu program kapsamında sözleşmesel sorumluluk ve sözleşme dışı sorumluluk kuralları uyarınca ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda tazminata konu olacak tutarların hesaplanması; özellikle haksız fiil hukukunda ölüm ve bedensel zararların nasıl ele alındığı anlatılacaktır. Bu bağlamda özellikle destekten yoksun kalma tazminatı ve güncel bir gelişme olan 6704 Sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişikliklerin tazminat davalarına etkileri de incelenecektir. Bu eğitim sonunda hedeflenen, eğitime katılanların Borçlar Hukuku, Sigorta Hukuku, Usul Hukuku ve aktüeryal bilgiler ışığında bilirkişilik faaliyetini sürdürmeleridir.

*** Adalet Bakanlığı'nin BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMLERİ ile ilgili yönetmeliği 03.08.2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMLERİ ile ilgili detaylı bilgi ve eğitim takvimi Merkezimiz tarafından yayınlanacaktır.

***Kontenjanımız 25 Kişi ile sınırlıdır.

DERS PROGRAMI 

 1.GÜN GENEL ESASLAR

10:00 - 12:15: TAZMİNAT HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ

Sözleşmesel Sorumluluk-Sözleşme Dışı Sorumluluk Ayrımı
Haksız Fiil Hukukunun Genel İlkeleri
Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Sorumluluğun Kurulması ve Tazminatın Belirlenmesi Aşamaları

13:00 - 15:15: TAZMİNAT DAVALARINDA BEDENSEL ZARAR VE ÖLÜM
Türk Borçlar Kanunu’nda Bedensel Zarar ve Ölüm Kavramlarına İlişkin Düzenlemeler
Zararın Belirlenmesi
Tazminatın Belirlenmesi- Tazminattan İndirim Nedenleri

15:30 - 17:45: 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (KTK) UYARINCA TAZMİNAT DAVALARI
KTK Uyarınca Bedensel Zarar ve Ölüm
KTK ve Sigorta Hukuku
6704 Sayılı Kanun ile KTK’da yapılan değişikliklerin tazminat davalarına etkileri

2.GÜN: DESTEKTEN YOKSUN KALMA

10:00 - 12:15: BEDEN BÜTÜNLÜĞÜ KAVRAMI
13:00 - 15:15: BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİ HÂLİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ
Beden Bütünlüğünün İhlâli ve Sorumluluğun Kurulması
Bedensel Zarar Kavramı
Zarar Kalemleri
15:30 - 17:45: BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİ HÂLİNDE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ
Bedensel Zarar Hâlinde Tazminatın Belirlenmesinin Özellikleri
Bedensel Zarar Hâlinde Tazminattan İndirim Nedenleri
Zarar Görenin Kusuru
Yargılama Usulü ve Zamanaşımı
Ceza Davalarının Tazminat Davalarına Etkisi

 

3.GÜN: BEDENSEL ZARARLAR

10:00 - 12:15: DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Destekten Yoksun Kalma, Destek ve Destek Olunan Kavramları
Destekten Yoksun Kalma Tazminatına İlişkin Davalarda Zararın Belirlenmesi
Yargılama Usulü ve Zamanaşımı
Ceza Davalarının Tazminat Davalarına Etkisi
13:00 - 15:15: DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMINATININ BELİRLENMESİ
Tazminattan İndirim Nedenleri
Ölenin Kusurunun Tazminatın Belirlenmesine Etkisi

15:30 - 17:45: DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMINATINA İLİŞKİN YARGITAY UYGULAMASI
Yargıtay Uygulamasında Destek ve Destek Olunan Kavramları
Yargıtay Uygulamasında Ölenin Kusurunun Tazminatın Belirlenmesine Etkisi

4 GÜN: SİGORTA HUKUKU

10.00 – 12.15:

A-) SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Zarar Sigortası – Can Sigortası Ayrımı
Sorumluluk ve Kaza Sigortalarının Bu Ayrımdaki Yeri

B-) SORUMLULUK SİGORTALARINDA BEDENSEL ZARARIN GİDERİLMESİ

Genel Olarak Sorumluluk Sigortaları
Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Özellikler
Sorumluluk Sigortalarında Riziko ve Zarar
Sorumluluk Sigortalarında Bedensel Zararın Giderilmesine İlişkin Temel Esaslar

13.00-15.15

Trafik Sigortasında Bedensel Zararın Giderilmesine İlişkin Esaslar
Güvence Hesabı

15.30 – 17.45:

C-) KAZA SİGORTALARINDA BEDENSEL ZARARIN GİDERİLMESİ

Genel Olarak Kaza Sigortaları
Kaza Sigortalarında Riziko
Kaza Sigortalarında Teminat Türleri
Kaza Sigortalarında Sigortacının Ödemesine İlişkin Temel Esaslar

D-) SİGORTA TAHKİM SİSTEMİ

E-) YARGITAY UYGULAMASI

5 GÜN: UYGULAMA EĞİTİMİ VE HESAPLAMALAR

Cismani zarar nedeniyle maddi zarar hesabı:

1- Destekten yoksun kalma maddi zarar hesabı

2- Maluliyet maddi zarar hesabı

Eğitim Tarihleri

Eğitim başlangıcı: 30 EYLÜL 2017 - 14 EKİM 2017  Cumartesi-Pazar günleri

SAAT :

10:00 - 12:15
13:00 - 15:15
15:30 - 17:45

Toplam: 45 Saat

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Beyazıt Kampüsü

Eğitim Ücreti

1200 TL (KDV Dahil)

 • Halk Bankası PARAF kart'a 3 Taksit Yapılabilmektedir.

EĞİTMEN KADROSU

 • Doç. Dr. Zeynep Başak BAYSAL
 • Yrd. Doç. Dr. Kürşad YAĞCI
 • Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cahit GÜNEL
 • Yrd. Doç. Dr. Kübra Yetiş ŞAMLI
 • Mehmet DOMAÇ

Verilecek Belge ve/veya Sertifikanın Adı:

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavdan 70 ve üzeri puan alan katılımcılarımıza Başarı Sertifikası,70 puan altında kalan katılımcılarımıza ise Katılım Belgesi verilmektedir.

* Katılım Belgesi alanların bir sonraki sertifika programının sınavına da girerek Başarı Sertifikası alma hakları bulunmaktadır.

 • Avukatlar
 • Hakimler
 • İş Müfettişleri ve Uzmanları
 • Yeminli Mali Müşavirler
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • İş güvenliği Uzmanları
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve diğer bölüm lisans mezunları