MEDYA OKURYAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

(EXPLORER DAN GİRENLER TARİHLERİ '' YIL - AY - GÜN '' ŞEKLİNDE ARALARA (- ) TiRE iŞARETi KOYULACAK ŞEKİLDE GİRMELİLERDİR) ÖRNEK: 1983 - 12 - 14

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Yeni program tarihleri belirlendiğinde ön kayıt açılacaktır.

 

1.    Medya okuryazarlığı, bireylerin, medya denilen göstergeler ve imgeler sistemini yeterince iyi ve etkin bir biçimde alımlayabilmesi, yorumlayabilmesi anlamına gelmektedir. Bireyin, medyanın verdiği iletileri yalnızca tüketmemesi, bunları eleştirel bir bakış açısı ile ele alabilmesi, günden güne çeşitlenen ve cazip hale gelen medyanın büyüsüne kapılmadan doğru medya takip alışkanlıkları geliştirmeleri, günlük yaşamlarında %60’dan daha çok zamanlarını ayırdıkları medyanın ne olup olmadığını iyice çözümleyebilmeleri gerekir.

Bu eğitim programı çerçevesinde, bireylerin medyayı doğru kullanabilmeleri, birer medya iletisi yaratıcısı, üreticisi ve de “bilinçli tüketicisi” olabilmeleri hedeflenmektedir.

Çocukluk, hassas ve geçici ancak etkileri yaşam boyu kalıcı bir dönemdir. Bu dönemde çocukların medya ile doğru ilişkiler kurabilmeleri, medyayı yaşamlarına doğru konumlandırabilmeleri için medyayı iyi anlayabilmeleri gerekmektedir.

Medya Okuryazarlığı eğitim programı öncelikle çocukları ve gençleri, genelde tüm toplumu bireysel ve toplumsal olarak anlama ve ifade etme becerilerini kazanmalarını,  medyanın olası zararlı etkilerinden korunmayı öğrenmelerini hedeflemektedir.

Medyanın sanal, kurgulanmış ve gerçek olmayan büyülü yapısı ile gerçek dünya arasındaki farkı gösterebilmek dersin temel amaçlarından biridir.

Çocuklar medyayı doğru okuma alışkanlıklarını ne kadar erken yaşlarda edinebilirse medyayı o denli verimli kullanabilirler. Bu yüzden, batılı ülkelerde ‘erken yaşta medya eğitimi’ bağlamında, anaokullarına dek inen bir eğitim programı gündemdedir. İletişim ortamlarında bulunan bireylerin etkin iletişim konusunda kendini geliştireceği bir ortam sunan bu eğitim paketi, medyayı irdeleyen, yaratıcılığı önemseyen, bireyi üretime hazırlayan bir süreci odaklamaktadır. Katılımcıların bireysel çalışmalarda kendilerine ilişkin farkındalıklarını arttırmalarını, bireysel yeteneklerini geliştirmelerine, grup çalışmaları ile yaratıcılıklarını pekiştirmelerine, paylaşmayı, kendini ve başkalarını dinlemeyi, öğrenmelerine, eleştirel düşünmelerine ve kendilerini rahatça ve etkin bir biçimde dile getirebilmelerine ilişkin teknikleri edinmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu programı bitiren katılımcıların medyayı yalnızca tüketen değil, çözümleyebilen ve üretebilen bireyler olması, kendine güveni, karar verme yetisi gelişmiş, etkin iletişim tekniklerini yaşamın bir parçası haline getirmiş, sorumluluk alan ve üreterek kendini ifade olanaklarını zenginleştirmiş bireyler olması amaçlanmaktadır.

Eğitim paketi içinde yer almakta olan derslerden “İletişimin Temelleri ve Medya” başlığı altında,  iletişim ve medya tarihine kısa bir giriş yapıldıktan sonra modern çağda iletişimin temel özelliklerine değinilecek, Türkiye ve Dünya’dan örneklerle medyanın günümüzdeki işlevi üzerinde durulacaktır. “Dil Becerileri” büyüme çağındaki çocukların dil ve iletişim becerilerinde ne denli hassas olduklarının bilinci ile, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi etkinlikleri yer alacak, televizyonun ve diğer iletişim araçlarının olumlu ve olumsuz etkileri tartışılacaktır. Çocukların kendilerini özgürce ifade etmesini ve yaratıcılıklarını belirli bir yönde kullanmalarını amaçlayarak, öykü yazarlığının temelleri irdelenecek ve çocukların düşledikleri öyküleri yazmasına olanak sağlaması amaçlanan “Yaratıcı Öykü Yazarlığı” dil becerilerini kalıcı üretimler vermeye yönlendirmeyi hedeflemektedir. Çağımızın sorunu olan “Değerler Eğitimi” konusunda ise, geçmişten gelen ve geleceğe taşınması amaçlanan değerlerimiz üzerinde durulmaktadır. Eğitimin olmazsa olmazlarından olan “Problem Çözme ve Liderlik Eğitimi” çocukların medyayı nasıl bir araç ve amaç olarak görebileceklerine odaklanmakta, okul ve aile hayatında ortaya çıkabilecek olan sorunlara yaklaşım biçimleri tartışılarak, doğru iletişim biçimlerinin uygulanması ile çözüm teknikleri uygulamalarla pekiştirilmektedir. Günümüzün temel sorunlarının da ele alınacağı ders çerçevesinde bunların medyayı kullanarak nasıl çözülebileceği ile ilgili yeni görüşler üzerinde de durulacaktır. Ayrıca medyanın sunduğu tektipleşmelerin dışına çıkabilecek şekilde, katılımcıların bireysel farklılıklarının ve liderlik özelliklerinin arttırılması sağlanacak, liderliğin getirdiği sorumluluklar irdelenerek, çözümcü liderlik eğitiminin önemine dikkat çekilmektedir. Programın uygulamalı bölümlerinde “Kısa Film Senaryo Yazarlığı” başlığı altında, katılımcılarla birlikte, senaryo yazarlığının temelleri üzerinde durulacak ve birlikte kısa film senaryosu atölye çalışmaları yapılacaktır. “Eleştirel Okuma” dersleri çerçevesinde, gündelik yaşamda sürekli karşılaşmak durumunda kalınan görsel ve işitsel metinlerin ele alınması, bu metinlerin eleştirel okuma biçimlerinin ışığında yeniden yorumlanması amaçlanmaktadır. “Girişimcilik” başlığı altında, özellikle medya ve sinema sektöründe girişimciliğin önemi üzerinde durularak, üretim aşamasından önce sponsorluk, ulusal ve uluslararası destek arayışları ile festivallere katılım süreçleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca katılımcıların kendi girişimci düşüncelerini ortaya koymaları için teşvik edileceği bu ders çerçevesinde, her katılımcının bir girişimcilik örneğini uygulamaya geçirmesi ve konu ile ilgili bir “Çekirdek AtölyesiProje ve Sergi” oluşturması amaçlanmaktadır. “Kültür Temelli İletişim” ve “Temel Medya Okuryazarlığı Eğitimi” başlıklı uygulamalı dersler kapsamında, temelde çekim karesinin tartışılması, temel kamera, ışık ve kurgu teknikleri ele alınmakta ve katılımcıların kendi özgün projeleri kapsamında, öğrenilen bu tekniklerin nasıl kullanılabileceklerinin sorugulanması ve örneklenmesi amaçlanmaktadır.

Medya Okuryazarlığı Sertifika Programı Broşür_Sayfa_1 Medya Okuryazarlığı Sertifika Programı Broşür_Sayfa_2

Eğitim Tarihleri

Eğitim başlangıcı: Güncellenecektir.

SAAT :

Toplam:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Beyazıt Kampüsü

 

Eğitim Ücreti

Güncellenecektir.

 

 

 

EĞİTMEN KADROSU

  • Temel olarak Prof.Dr. Nilüfer Pembecioğlu’nun koordinasyonunda ve konusunda uzman eğitimcilerin desteğinde düzenlenecek dersler, konusunda uzman konuk sanatçı ve yazarların da katılımı ile zenginleştirilecektir.

Verilecek Belge ve/veya Sertifikanın Adı:

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavdan 70 ve üzeri puan alan katılımcılarımıza Başarı Sertifikası,70 puan altında kalan katılımcılarımıza ise Katılım Belgesi verilmektedir.

* Katılım Belgesi alanların bir sonraki sertifika programının sınavına da girerek Başarı Sertifikası alma hakları bulunmaktadır.

KİMLER KATILABİLİR ?

 Medya Okuryazarlığı dersi almamış öğrencilere öncelik verilmesi gereken bu programa 5-8. sınıflardan gruplar halinde katılım planlanmaktadır. Yapılacak olan anlaşmalarla ana okullarına kadar inebilecek bir çocuk eğitimi planlanabilir. Eğitim paketinin sunulduğu okullar bünyesinde de derslerin katılımcıların kendi fiziksel koşullarına uygun bir şekilde derslerin düzenlenebilmesi söz konusu olabilecektir.