Hukukçular İçin Adli Rapor Değerlendirme Eğitim

(EXPLORER DAN GİRENLER TARİHLERİ '' YIL - AY - GÜN '' ŞEKLİNDE ARALARA (- ) TiRE iŞARETi KOYULACAK ŞEKİLDE GİRMELİLERDİR) ÖRNEK: 1983 - 12 - 14

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Yeni program tarihleri belirlendiğinde ön kayıt açılacaktır.

EĞİTİMİN TANITIMI:

Bu eğitim, hukukçuların adli tıp ve adli bilimler uzmanı bilirkişiler tarafından sık düzenlenmekte olan bazı adli rapor türlerinin içerik, temel terminoloji, analiz yöntemleri, kritik noktalar, delillerin toplanması, nakledilmesi, analizi, değerlendirilmesi aşamalarındaki eksik ve/veya hatalı yönleri görebilmeleri ile söz konusu raporları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirebilecek bilgi düzeyine ulaşmalarını hedeflemektedir.  Bu eğitim sonrasında adli raporun doğru anlaşılması ve yorumlanması neticesinde kursiyerlerin savunmalarını inşa ederken adli raporları daha etkin kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim konu başlıkları:

 • “Adli Belge İncelemeleri: İmza, yazı inceleme ve belgede sahtecilik raporlarının değerlendirilmesi” (2 saat) (FA)
 • “Ceza ve Hukuki Ehliyet (Adli Psikiyatri) raporlarının değerlendirilmesi” (2 saat) (DK)
 • "Tıbbi Malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) raporlarının değerlendirilmesi" (2 saat) (ÜNG)
 • “Cinsel Saldırı vakalarının tıbbi, biyolojik ve genetik delillerinin değerlendirilmesi”

(2 saat) (FY)

 • “Otopsi ve yaralanma raporlarının değerlendirilmesi” (2 saat) (GE)
 • “Adli Toksikoloji raporlarının değerlendirilmesi” (2 saat) (MA, ZT)
 • “Olay yeri inceleme raporlarının değerlendirilmesi”; “İfadelerin güvenirliğinin değerlendirilmesi”; ( 3 saat NZ; EHY; TD)

(son üç ders saati gerçek bir vaka üzerinden üç akademisyenin birlikte katılımı ile interaktif olarak gerçekleştirilecektir),

 • “Sınav” (1 saat) (TD)

Eğitim sonu kazanımları:

Konusunda uzman eğitmenlerin örnek vakalar ve bilirkişi raporları eşliğinde aktardığı bilgi ve deneyim sayesinde bu eğitimi tamamlayan katılımcılar;

 • Bir adli raporun genel olarak değerlendirmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahip olacak,
 • Olay yerinden alınan delilin geçerlilik kriterlerini, delil sevk zincirine uyulup uyulmadığını, biyolojik veya fiziksel delilin alınma yöntemlerinde dikkat edilecek hususları, hangi davada ne tür delillerin gerekli ve yol gösterici olduğunu öğrenecek,
 • Alkol ve/veya uyuşturucu raporlarının değerlendirilmesinde analizlerin doğruluğunu ve üstünlüğünü görebilme kabiliyeti kazanacak,
 • Tıbbi uygulama hatalarına nasıl yaklaşılacağını, değerlendirmede önemli olan basit tıbbi terimlerin ne anlama geldiğini ve tıp hukuku alanında ne anlama geldiğini öğrenecek,
 • Cinsel saldırı vakalarının beden muayenesi sırasında yapılması gereken uygulamaların sırasını, muayeneden elde edilen verilerin önemini anlayacak,
 • Adli psikiyatri raporlarının önemli noktalarını öğrenecek, raporun içeriğini daha iyi anlayarak varılan tıbbi tespitlerin ne anlama geldiğini değerlendirebilecek, cezai ve hukuki açıdan fiil ehliyetini etkileyebilecek tıbbi veri ve hastalıklar hakkında genel bilgi sahibi olacak,
 • Çapraz sorguda ifade güvenirliğinin nasıl kullanılacağını ve önemini anlayacak,
 • İmza, yazı incelemesi veya diğer adli belge inceleme raporlarında yer alan basit terminolojiden haberdar olacak, raporda dikkat edilmesi gereken hususları kavrayacak,
 • Otopsi ve travma (darp, kaza, intihar vb.) raporlarında dikkat edilmesi gereken hususların, ölüm orijini tespitinde izlenen yöntemlerin detaylarını öğrenecek,

Böylelikle adli raporlardaki eksikliğin ve/veya üstün yönlerin farkına varıp, bu bilgiler ışığında nasıl bir iddianame hazırlayabileceğini ya da müvekkilinin savunmasını hangi bulguların üzerine inşa edebileceğini değerlendirebilecek asgari bilgiye sahip olacaktır. Eğitim sonrasında bilirkişi raporlarında yer alan ve diğer meslek mensuplarının gözüne çarpmayan hususları görebilecek, adli dosyası için ilaveten hangi bilimsel inceleme ve mütalaaları talep edebileceğini öğrenecektir.

Eğitim Tarihleri

Eğitim başlangıcı: 19-20 Kasım 2016  (1 hafta sonu, Cumartesi ve Pazar)

SAAT : --:--

Toplam: 16 Saat

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Beyazıt Kampüsü /  İ.Ü.Kongre Kültür Merkezi

EĞİTİM ÜCRETİ

231.5 TL + %8  KDV = 250 TL

 

 

 

EĞİTMEN KADROSU

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu-Adli Tıp Uzmanı &Tıbbi Biyoloji Bilim Dr

İ.Ü.Adli Tıp Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Dursun Kırbaş-Nöroloji Uzmanı

İ.Ü.Adli Tıp Enstitüsü Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. M. Fatih Yavuz-Adli Tıp & Adli Bilimler Uzmanı

İ.Ü.Adli Tıp Enstitüsü Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Münevver Açıkkol- Eczacı & Analitik Kimya Uzmanı

İ.Ü.Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Gökhan Ersoy- Patoloji & Adli Tıp Uzmanı

İ.Ü.Adli Tıp Enstitüsü Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. E. Hülya Yükseloğlu-Adli Bilimler Uzmanı

İ.Ü.Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Moleküler Genetik Birimi Sorumlusu

Doç. Dr. Neylan Ziyalar- Pedagog & Adli Bilimler Uzmanı

İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Müdür Yardımcısı,

Doç. Dr. Ümit Naci Gündoğmuş- Adli Tıp Uzmanı

İ.Ü.Adli Tıp Enstitüsü Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Y.Tunç Demircan- Hukukçu & Adli Bilimler Uzmanı

İ.Ü.Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Türkmen - Adli Bilimler Uzmanı

İ.Ü.Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Verilecek Belge ve/veya Sertifikanın Adı:

Eğitime %70 devam eden kursiyerler arasından eğitim sonunda yapılacak olan sınavdan 70 ve üzeri puan alan katılımcılarımıza Başarı Sertifikası, 70 puanın altında alan katılımcılarımıza Katılım Belgesi verilmektedir.

KİMLER KATILABİLİR ?

Avukat, savcı ve hakimler, hukuk fakültesi öğrencileri ve mezunları, mahkemelerde yardımcı uzman olarak çalışan psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı vb. meslek sahipleri, hukuk ve adli bilimler alanında lisansüstü eğitim gören öğrenciler, adalet meslek yüksek okulu öğrencileri ve mezunları.