Çocuk Yetiştirme ve Anne Baba Tutumları Eğitimi

(EXPLORER DAN GİRENLER TARİHLERİ '' YIL - AY - GÜN '' ŞEKLİNDE ARALARA (- ) TiRE iŞARETi KOYULACAK ŞEKİLDE GİRMELİLERDİR) ÖRNEK: 1983 - 12 - 14

Eğitim programı tamamlanmıştır.Yeni eğitim tarihleri belirlendiğinde ön kayıtlar açılacaktır.İlginize teşekkür ederiz.

EĞİTİMİN TANITIMI:

Çocuk yetiştirilmesi ve eğitimi, okul ile aile arasında paylaşılan bir sorumluluk olup uzunlamasına emek ve farkındalık gerektiren bir süreçtir. Anne babaların hem çocuklarının eğitim sürecinde hem de onların psikolojik gelişimleri üzerindeki aktif rolü okul ve aile arasındaki bağı daha da kuvvetlendirecektir. Bu bağ, kazanılan bilgi ve becerilerin pekiştirilmesini sağlayarak yetiştirilen çocukların ruhsal yapısı üzerinde pozitif bir etki yaratacaktır. Anne babalar, çocukların ruhsal gelişimleri ve ruhsal sağlığı açısından oldukça önemli bir role sahiptirler. Gerekli olan bilgi ve bilimsel çocuk yetiştirme stillerini uyguladıklarında çocukları ile ilgili çok daha az sorunla karşılaşacaklardır.

Son yıllarda anne ve babalar çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak adına eğitimcilerin yanı sıra özellikle ruh sağlığı uzmanlarının görüş ve desteğine daha çok ihtiyaç duymakta ve bunu talep etmektedirler. Bu bağlamda, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nün çocuk istismarı ve ihmali konusunda ulusal ve uluslararası alanda hem teorik hem de pratik anlamda çok sayıda ve temel bilimsel çalışmaları olan multidisipliner öğretim üyeleri tarafından Çocuk Yetiştirme ve Anne Baba Tutumları konulu  “ katılım belgeli” eğitimin verilmesi planlanmıştır.

Amaçlar:

1-Ailelerin çocuklarının gelişimleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,

2-Yaş gruplarına göre çocukların gelişim özelliklerini tanımlamalarına yardımcı olmak,

3-Aile içerisindeki sağlıklı iletişim yollarını öğrenmelerini sağlamak,

4-Çocuk ve ergenlerdeki uyumsuz davranış ve alışkanlıkları düzenlemede ailenin uygulayabileceği psikolojik ve pratik çözüm yollarının öğrenilmesini sağlamak,

5-Problemli aile modellerine çözüm odaklı yaklaşarak sağlıklı aile modelinin temel yapılarını ele almak,

6-Eğitim ve ruhsal gelişimde zorluk yaşayan çocukları olan aileleri bilgilendirmek ve yönlendirmek.

7-Çocuk istismarı ve ihmali konusunda ailelere korunma yöntemlerini aktarmak,

8-Madde kullanımı, akran zorbalığı ve internet bağımlılığı konularında aileleri bilinçlendirmek.

9-Ailelerin çocuk yetiştirme ve farkındalığı konusunda bilgilendirmek.

Dersler Süresi ve İçerikleri:

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu: (2 saat)

“Çocuk İstismarının Adli Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi ve Ailelerin Bilinçlendirilmesi”

“Madde Kullanımı ve Bağımlılık”

Ders İçeriği: Çocuk istismarının adli tıbbi açıdan ele alınması ve ailelerin bilgilendirilmesi, ergenlerde madde kullanımı, bağımlılık ve önleme stratejileri.

Doç. Dr. Neylan Ziyalar: (2 saat)

“Yaş Gruplarına göre Çocukların Gelişim Özellikleri ve Bu Çocuklarla İletişim Yöntemleri, Aile Bireylerindeki Uyum Sorunları ve Sağlıklı İletişim Yolları”

“Gelişim Dönemlerine Bağlı Olarak Aile ve Çocuk arasında Çatışmaya Yol Açan Durumlar”

Ders İçerikleri: Çocuk istismarı ve ihmalinin tanımı, yaygınlığı, türleri, istismarın nedenleri, risk faktörleri, akran zorbalığı, yaş gruplarına göre çocukların gelişim özellikleri, aile bireylerindeki uyum sorunları, sağlıklı iletişim ve çözüm yolları.

Doç. Dr. Erdinç Öztürk : (2 saat)

“Patolojik Aile Modelleri ve Bu Ailelerdeki İlişki Biçimleri”

“Travmatik Yaşantıların Çocuk, Ergen ve Yetişkinlerin Ruh Sağlığına Etkileri”

Ders İçerikleri: İstismar ve ihmale yol açan patolojik aile modelleri, çocukluk çağı travmalarına neden olan ailelerde sık görülen ilişki biçimleri, gençlerde internet bağımlılığı ve travmatik yaşantıların çocuk, ergen ve yetişkinlerin ruh sağlığına etkileri.

Yrd. Doç. Dr. Z. Belma Gölge: ( 2 saat)

"Çocuk Cinsel İstismarı Konusunda Ailelerin Farkındalık Düzeylerini artırma ve Çocukları Cinsel İstismardan Koruma Yöntemleri"

Ders İçerikleri:Çocuk cinsel istismarına ilişkin olay, mağdur, saldırgan özellikleri, çocuğun gelişim özelliklerine uygun cinsel istismardan koruma yöntemleri, internet ortamında cinsel istismarın önlenmesi konusunda alınması gereken tedbirler.

Eğitim Tarihleri

Eğitim başlangıcı: Eğitim tarihi güncellenecektir.

SAAT : --:--

Toplam:8 Saat

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Beyazıt Kampüsü /  İ.Ü.Kongre Kültür Merkezi

EĞİTİM ÜCRETİ

175 TL + %8  KDV = 189 TL

 

 

 

EĞİTMEN KADROSU

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu: İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Müdürü, Adli Tıp Uzmanı ve Tıbbi Biyoloji Bilim Doktoru

Doç. Dr. Neylan Ziyalar: İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Pedagog ve Adli Bilimler Doktoru

Doç. Dr. Erdinç Öztürk: İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler A.B.D Başkanı, Psikolog ve Adli Bilimler Doktoru

Yrd. Doç. Dr. Z. Belma Gölge: İ.Ü.Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi, Psikolog ve Adli Bilimler Doktoru

Verilecek Belge ve/veya Sertifikanın Adı:

Eğitim sonunda Katılım Belgesi verilmektedir.

KİMLER KATILABİLİR ?

Anne ve babalar, anne ve baba adayları ve bu eğitime ilgi duyan tüm yetişkinler katılabilir.