DENİZ TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİK YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

(EXPLORER DAN GİRENLER TARİHLERİ '' YIL - AY - GÜN '' ŞEKLİNDE ARALARA (- ) TiRE iŞARETi KOYULACAK ŞEKİLDE GİRMELİLERDİR) ÖRNEK: 1983 - 12 - 14

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Yeni program tarihleri belirlendiğinde ön kayıt açılacaktır.

Veysel Umut Ürgün

EĞİTİMİN TANITIMI

Üniversitelerin denizcilik dışındaki  farklı bölümlerinde eğitim görmüş, kariyerine denizcilik alanında devam etmek isteyen tüm kişilere deniz taşımacılığı ve lojistik yönetimi alanlarında teorik ile akademik bilgi donanımı ve profesyonel ilgi ve farkındalık kazandırmak.

Limanlar ve Terminaller

 • Liman ve terminal tanımları. Liman, terminal çeşitleri ve sınıflandırılması
 • Limanlarda verilen hizmetler. Limanlarda kara ve deniz yapıları, görevleri
 • Liman kara ve demiryolu tesisleri. Konteyner, dökme yük, sıvı yük ve diğer limanların yapısı, çalışma sistemleri ve kullanılan yükleme/boşaltma araçları
 • Limanlarda ve terminallerde yükleme/boşaltma araçlarının verimi ve hesaplanması
 • Uygun rıhtım sayısı yükleme boşaltma işlemleri ve verimlilik hesaplamaları ambarlama ve istifleme işlemleri.

 

Denizcilikte Yöneylem  Araştırması

 • Yöneylem Araştırması tanımı, konuları ve genel kavramlar
 • Karar verme ortamları ve yaklaşımları
 • Doğrusal Programlama
 • Ulaştırma problemi ve modeli
 • Aktarmalı taşımacılık problemi
 • Şebeke Modelleri
 • CPM Ve PERT
 • Kuyruk Modeli

 

Tedarik  Zinciri Yönetimi ve Uygulamaları

 • Tedarik Zinciri Kavramı, Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetiminin İşletmeler için önemi
 • Tedarik Zincirinde Yer Alan Katılımcılar,
 • Tedarik Zinciri Evrimi,
 • Tedarik Zinciri Tasarımı, Tedarik Zincirinde Maliyetler,
 • Satın Alma ve Tedarik
 • Tedarikçi Seçimi, Tedarikçi Özellikleri, Tedarikçi İlişkileri, Tedarikçi Ortaklıkları ve İşbirlikleri, Satın Almanın Doğruları,
 • Tedarikçi Performans Yönetimi,
 • Tedarik Zincirinde Lojistik ve Taşıma Maliyetlerinin Önemi,
 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Taşıma Türünün Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler,
 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Taşıyıcı Seçimi, Taşıyıcı Seçiminde Etkili Olan Kriterler,
 • Taşıyıcı İlişkileri, Uzun vadede Taşıyıcı Ortaklıkları ve İşbirlikleri,
 • Taşıyıcı Performans Yönetimi, Taşıyıcıların Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi,
 • Vaka Analizleri ve En İyi Uygulama Örnekleri,
 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Yeşil Taşımacılık Uygulamaları,
 • Swot Analizi nedir?
 • Swot Analizinin gelişimi, Swot Analizi ile Entegre Yöntemler
 • Denizcilikte Swot Analizi Uygulamaları
 • Lojistikte Swot Analizi Uygulamaları
 • Vaka Analizleri ve En İyi Uygulama Örnekleri

 

 Ekonomik Coğrafya

 • Ekonomik Coğrafya Kavramı
 • Ulaştırma Sistemlerinde Ekonomik Coğrafyanın Önemi
 • Denizyolu, Karayolu, Demiryolu ve Havayolu Ulaştırma Sistemlerinin Analizi
 • Boru Hattı ve Petrol Taşımacılığı Ulaştırma Sistemlerinin Analizi
 • Dünya’daki yük taşıma akışı ( Konteyner, Dökme yük, Sıvı Yük, vb.)
 • Türkiye’de yük taşıma akışı ( Konteyner, Dökme yük, Sıvı Yük, vb.)
 • Dünya’da ve ülkemizde bulunan önemli yük gruplarının analizi
 • Dünya da bulunan önemli limanlar ve özellikleri
 • Türkiye de bulunan önemli limanlar ve özellikleri
 • Intermodal taşımacılığın Ekonomik Coğrafya

 Deniz Taşımacılığına Giriş

 • Ulaştırma faaliyetlerinde denizciliğin önemi
 • Ulaştırma türleri ve birbirlerine göre üstünlükleri
 • Gemiyi tanımlayan terimler
 • Verdiği hizmet ve yük türüne göre gemi çeşitlerinin sınıflandırılması
 • Denizcilikte kullanılan ölçü birimleri
 • Uluslararası deniz taşıma şekilleri
 • Gemilerin tonilato (Tonaj) çeşitleri ve hesaplamaları
 • Deniz Taşımacılığının tarafları; ve kuruluşları Acente, Armatör, Kiracı, Broker, vb. tanımlamalar.
 • Navlun tanımı ve çeşitleri
 • Deniz işletmeciliği ile ilgili kuruluşlar
 • Konşimento çeşitleri ve özellikleri 

 Denizcilik  İngilizcesi

 • IMO Maritime vocabulary
 • Shipping terms and abbreviations
 • Chartering and Brokering terms.

Denizcilikte Sayısal Analiz ve Veri İşlem 

 • Denizcilikte işletme yönetimi ve işletme yönetiminde istatistik
 • Örnekleme yöntemleri
 • Zaman serileri analizleri, Trend ve konjonktürün sektörel incelenmesi
 • Regresyon ve korelasyon analizi ve deniz işletmeciliğindeki uygulaması
 • Nokta ve Aralık Tahmini
 • Hipotez testi ve Hipotez testinin teorik olarak piyasa araştırmasına uygulanması

Limanlarda  Dış  Kaynak Kullanımı

 

 • Dış kaynak kullanımı tanımı
 • Dış kaynak kullanımı avantajları ve dezavantajları
 • Limanlarda verilen hizmetler
 • Limanlarda Dış kaynak kullanımı aracılığı ile verilen hizmetler
 • Dış Kaynak Kullanımını maliyetler ve hizmet kalitesi açısından değerlendirme
 • Limanlarda Dış kaynak kullanımı uygulamaları

 

Denizcilikte Kalite Yönetimi

 • Kaliteye giriş ,
 • Toplam kalite yönetimi kalite ve ulaşım güvenliği yönetiminin prensipleri
 • Taşımacılık ve kalite teminatları; ISM kod, ISPS Kod , kodlarının uygulamaları
 • Kalite yönetiminde iletişimin rolü,
 • Gelecekteki kalite standartları, yasalaştırılmış kalite sistemlerinin pazarlamaISO 9000 serileri ve ulaştırma işletmelerinde ISO ,
 • Kalite yönetiminde istatistiksel teknikler ve ulaştırma ve lojistik sektöründe kalite yönetimi uygulamaları

Denizcilikte  Proje  Değerlendirme Yöntemleri

 • Deniz ulaştırma sisteminde bileşenlerin tanıtılması
 • Deniz ulaştırma projesi, yatırım ve işletme maliyetleri
 • Deniz ulaştırması proje değerlendirme teknikleri; deniz ulaştırma yatırım projesinde güncelleştirme
 • Net bugünkü değer, iç verimlilik oranı, fayda/maliyet analiz, başa baş analizi.
 • Tersane ve liman yeri seçimi teknikleri.
 • Gemi yatırım ve işletme seçenekleri;
 • İkinci el alım-satımı, finansal kiralama kararlarında ekonomik ölçütler
 • İşletme modelleri performansı ve karlılık analizi
 • Finansal planlama örnekleri ve uygulamaları
 • Deniz ulaştırma sektöründe risk yönetimi teknikleri ve ölçütleri
 • Simülasyon
  • Sistem simülasyonunda sistem, model, simülasyon, sistem simülasyonu kavramları
  • Sistem simülasyonu çözüm modelleri; amaçları, temelleri ve çözüm olanakları
  • Sistem simülasyonun analitik, nümerik ve probabilistik çözüm teknikleri temelleri
  • Monte Carlo simülasyon modeli ve çözüm uygulaması aşamaları
  • Rastgele değişken ve olasılık dağılım fonksiyonlarından rastgele değişken türetilmesi
  • Sistem Simülasyonu Denizcilik Sektörü uygulamaları

   

  Lojistik  Yönetiminin  Temelleri

  • Lojistik ve lojistik sistem temel kavramları
  • Tedarik, üretim ve dağıtım lojistiği kavramları
  • Envanter yönetimi, Stok yönetimi, depo yönetimi, satın alma, dağıtım sistemlerinin tanımı
  • Lojistik planlama
  • Lojistikte dış kaynak kullanımı
  • Üçüncü ve dördüncü parti lojistik tanımı
  • Yalın ve Çevik Lojistik kavramlarının tanımlanması

   

  Risk  Yönetimi

  • Risk ve Risk Yönetimi kavramları
  • Risk Türleri
  • Risk yönetimi adımları
  • Risk Yönetim Süreci, Risk olasılığı ve muhtemel etkileri,
  • Risk Yönetim Stratejileri
  • Risk Yönetim Kategorilerin; Uyum riskleri, Finansal Riskler,Stratejik Riskler Operasyonel Riskler Marka/ İtibar Yönetim riskleri, Dış çevre riskleri kavramları
  • Denizcilik sektöründe örnek vaka çalışmaları

   

  İşletme İngilizcesine Giriş

  • İşletme, hukuk, muhasebe, ulaştırma, taşımacılık konularında genel İngilizce terminoloji kavramlarının tanımlanması
  • Yazışma tekniği ve tercümesinin geliştirilmesi

   

  İşletme İngilizcesi

  • Şirket organizasyon yapısı
  • İşe alım süreçlerindeki adımları
  • Özgeçmiş ve CV Örnekleri
  • Perakendecilik, Pazarlama, İhracat ithalat, Uluslararası Ticaret Türleri, Bankacılık ve Hisse Senedi Piyasası yaygın kullanılan genel  terminolojiler

   

   

  Gemi  Yük  İşlemleri

  • Gemi yük istifin ilkelerini açıklar
  • Yük tiplerini tanımlar
  • Deniz suyu yoğunluğunun geminin draftı ve deplasmanı üzerine etkilerini hesaplar
  • Tankerlerdeki yük işlemlerini açıklar
  • Draftsörveyi açıklar

Denizyolu Taşımacılığında Freight  Forwarder Kavramı ve  İşlevleri

 • Freight Forwarder (Taşıma İşleri Organizatörü)’ın yaptığı işlerin tanımı
 • Forwarder'larin çalıştığı sektörler ve piyasa araştırması
 • Armatör ve gemi acenteleriyle Forwarder firmaların ilişkileri
 • Acenta ağı
 • Incoterms
 • Taşıma belgeleri (Konşimento, Ordino, Özet Beyan, Beyanname vs.)
 • Denizyolu Parsiyel Taşımacılığında Forwarder firmanın önemi
 • Gümrükleme işlemlerinin Forwarder firma tarafından organizasyonu
 • Müşterilerden alınan yüklemelerin armatör ya da gemi acentası ile rezervasyonlarının yapılması

 

Denizcilik  Organizasyonları ve  Sözleşmeleri

 • Denizde can emniyeti ile ilgili sözleşmeler (Örnek sözleşme: SOLAS, COLREG,...)
 • Deniz yoluyla taşınan malların güvenliği ile ilgili sözleşmeler (Örnek sözleşme: SOLAS, COLREG, CSG,...)
 • Deniz taşımacılığı   faaliyetlerinin   neden   olacağı çevre kirliliği ile ilgili sözleşmeler
 • Denizde   çalışanların  eğitim   standartlarım  belirleyen   ve düzenleyen sözleşmeler STCW, STCW-F,...)
 • Deniz Taşımacılığı   ve   denizcilik   faaliyetlerindeki   tüm çalışanların iş güvenliğini sağlayan sözleşmeler,
 • Deniz taşımacılığının her alanında uluslararası standartlar yaratıp, deniz taşımacılığını ve uluslararası   dolaşımı daha hızlı ve kolay hale getirerek faaliyetlerin verimini arttıran sözleşmeler,

 

Denizcilik  Sektöründe   İnsan  Kaynakları  Yönetimi

 • Personel yönetimini tanımlar
 • Personel planlamasını izah eder
 • Personel seçimi ve yerleştirmesini tanımlar
 • Personel eğitimini inceler ve araştırır
 • Ücret yönetimini analiz eder
 • Kariyer yönetimini ortaya koyar
 • Denizcilik sektöründe personel planlamasını önerir
 • Personel Planlaması
 • Personel Seçimi ve Yerleştirilmesi Ana Hatlarıyla Belirtilmesi
 • Personel Eğitimi
 • Ücret Yönetimi Sınıflandırması
 • İş değerlendirilmesi
 • Performans Değerleme Tespiti

 

Deniz İşletmelerinde  Pazarlama  ve  CRM Faaliyetleri

 • Pazarlama kavramı
 • Pazar yapıları
 • Tüketici davranışı
 • Pazar oluşturma
 • Ürün ve fiyat analizi, dağıtım ve yükseltme kararları
 • Pazar araştırmasına giriş, sosyal pazarlama
 • CRM faaliyetleri, Deniz ticareti, liman ve deniz taşımacılığında pazarlama
 • Pazar seçimi, Pazar oluşturma ve yönetimi esasları
 • Denizcilik sektöründe pazarlama teknikleri

 

Gemi Yapısı ve Dengesi

 • Gemi türleri
 • Gemi geometrisi
 • Yüzen cisimlerin dengesi
 • Yüzme koşulu
 • Denge koşulu
 • Başlangıç Stabilitesi, GM
 • Gemi üzerine etki eden kuvvetler ve momentler
 • Gemi yapısal malzemeleri ve elemanları

 

Eğitim Tarihleri

Eğitim Başlangıç : 14/01/2017

Eğitim Süresi: 98 saat , Pazartesi- Cuma: 18.00-21.00

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Yeri: Avcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

 

Eğitim Ücreti

2000 TL+ % 8 KDV

 

EĞİTMEN KADROSU

 • Prof.Dr. Güler Alkan
 • Yrd.Doç.Dr.Gökhan Kara
 • Yrd.Doç.Dr.Gül Emecen Kara
 • Yrd.Doç.Dr. Birsen Koldemir
 • Yrd.Doç.Dr. Murat Yıldız
 • Yrd.Doç.Dr. Sibel Bayar
 • Yrd.Doç.Dr. Gülsüm Koraltürk
 • Yrd.Doç.Dr. Güldem Elmas
 • Yrd.Doç.Dr. Ayfer Ergin
 • Yrd.Doç.Dr. Güzide Öncü Eroğlu Pektaş
 • Öğr. Gör. Ersoy Kaçmaz
 • Ar.Gör.Olgay Okşaş
 • Ar.Gör. Kadir Işık
 • Dr. Cengiz Kahraman.

Verilecek Belge ve/veya Sertifikanın Adı:

DENİZ TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİK YÖNETİMİ SERTİFİKASI

KİMLER KATILABİLİR ?

Önlisans - Lisans mezun ve öğrencileri