Çocuk İstismarı ve İhmaline Adli Tıbbi ve Psikolojik Yaklaşımlar Eğitimi

(EXPLORER DAN GİRENLER TARİHLERİ '' YIL - AY - GÜN '' ŞEKLİNDE ARALARA (- ) TiRE iŞARETi KOYULACAK ŞEKİLDE GİRMELİLERDİR) ÖRNEK: 1983 - 12 - 14

Eğitim programı tamamlanmıştır.Yeni eğitim tarihleri belirlendiğinde ön kayıtlar açılacaktır.İlginize teşekkür ederiz.

Eğitimin Tanıtımı:

Çocuk istismarı ve ihmali, yaşamın erken döneminde karşılaşılan travmatik yaşantılardır. Bireyin kişiliğini tamamlamaya çalıştığı çocukluk ve ilk gençlik yıllarında yaşadığı duygusal, fiziksel ve cinsel istismar ile duygusal ve fiziksel ihmal, daha genel ifadeyle akut ve kronik çocukluk çağı travmaları, onların hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını hatta bilinç ve kişilik bütünlüğünü bozan bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu travmatik yaşantılar, bireyin hem fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü bozmakta, hem de travma mağdurlarını çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde intihar ve kendisine zarar verme davranışlarına kadar götürebilmektedir.

Viktimoloji, klinik psikoloji ve adli psikiyatri ile yakından ilişkili olan çocukluk çağı travma ve ihmali, Adli Tıp açısından multidisipliner olarak hukuki, psikolojik ve tıbbi boyutlarıyla çok eksende değerlendirilmesi gereken temel bir konudur. Çocuk istismarı ile karşılaşan profesyonellerin bazen çocuk istismarı ve ihmalinin belirtileri ve risk faktörleri konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmamaları, istismarın gizli kalmasına ve önemli adli tıbbi bulguların yok olmasına neden olmakta ve bu durum mağdura müdahaleyi, erken tanı ve tedaviyi engellemektedir. Sorunun çözümlenmesi aşamasında çocuk istismarı ile çalışan ve karşılaşan profesyonellere önemli sorumluluklar düşmektedir. İlgili profesyonellerin toplumu bilgilendirmesinin yanı sıra diğer görevi de istismar ve ihmal olgularının tespit edilmesi, tedaviye yönlendirilmesi ve adli makamlara bildirmesidir.

Son yıllarda yapılan çalışmalar özellikle sağlık çalışanlarının ve eğitimcilerinin çocuk istismarı ve ihmalinin belirtilerini ve risk faktörlerini tanıma konusunda bilgi eksikleri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nün çocukluk istismarı ve ihmali konusunda ulusal ve uluslararası alanda hem teorik hem de pratik anlamda çok sayıda ve temel bilimsel çalışmaları olan multidisipliner öğretim üyeleri tarafından çocuk istismarı ve ihmaline adli tıbbi ve psikolojik yaklaşımlar konulu “başarı sertifikalı” veya “ katılım belgeli” eğitimin verilmesi planlanmıştır.

Amaçlar:

1-Çocuk istismarı ve ihmaline uğramış çocuklarla karşılaşma olasılıkları yüksek olan profesyonellerin, çocuk istismarı ve ihmalinin fiziksel ve psikolojik belirtileri ve risk faktörleri konusunda bilgi düzeylerini artırmak,

2- Çocuk istismarı ve ihmali olgularında izlenmesi gereken prosedür ve mağdur çocuğa yaklaşım konusunda bilgi düzeylerini artırmak,

3-Çocuk istismarı ve ihmaliyle ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirmek,

4-Çocuk istismarı ve ihmaline yönelik önleme ve tedavi yöntemlerini kuramsal ve pratik açıdan ayrıntılı olarak ele almak.

Dersler Süresi ve İçerikleri:

Prof.Dr.Faruk Aşıcıoğlu: (4saat)

“Çocuk İstismarının Adli Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi”

Ders İçeriği: Çocukta fiziksel istismarın harici bulguları, çocuğun fiziksel istismarının adli tıbbi raporlanması, çocukta cinsel istismarın harici bulguları, çocuğun cinsel istismarının adli tıbbi raporlanması, Münchausen sendromu, fiziksel ve cinsel istismarın delillendirilmesi.

Doç.Dr.Neylan Ziyalar: (6saat)

“Fiziksel İstismar ve İhmalin Psikolojik Açıdan Çok Boyutlu Değerlendirilmesi”

“Çocukluk Çağı İstismar ve İhmalini Önleme Stratejileri.”

Ders İçerikleri: Çocuk istismarı ve ihmalinin tanımı, yaygınlığı, türleri, fiziksel istismarın nedenleri, risk faktörleri, fail özellikleri, mağdur özellikleri,  fiziksel istismarın duygusal ve davranışsal belirtileri ve istismar ve ihmalini önleme stratejileri.

Doç.Dr.Erdinç Öztürk : (8 saat)

“Duygusal İstismar ve İhmalin Psikolojik Açıdan Çok Boyutlu Değerlendirilmesi”

“Çocukluk Çağı Travma ve İhmali  Konusundaki  Güncel Tedavi Yaklaşımları.”

Ders İçerikleri: Duygusal istismar ve ihmalin nedenleri, duygusal istismar ve ihmale yol açan patolojik aile modelleri, çocukluk çağı travmalarına neden olan ailelerde sık görülen ilişki biçimleri ve travmatik yaşantıların çocuk, ergen ve yetişkinlerin ruh sağlığına etkileri ve konuyla ilişkili güncel tedavi yaklaşımları.

Doç.Dr.Gökhan Ersoy: (2 saat)

“Cinsel İstismarda Patolojik Bulguların Değerlendirilmesi ve Fiziksel, Duygusal ve Cinsel İstismar Olgularında Hemşirelik Uygulamaları”

Ders İçeriği:

İstismar bulgularında tıbbi terminoloji; İstismara bağlı ölümler; Patolojik bulgular ve zamana bağlı değişimi; Cinsel saldırı muayenesinde yardımcı sağlık personelinin rolü ve örnek alma.

Yrd.Doç.Dr.Z.Belma Gölge:  (8saat)

“Cinsel İstismarın Psikolojik Açıdan Çok Boyutlu Değerlendirilmesi”

Ders İçeriği: Cinsel istismarın tanımı ve türleri, nedenleri, risk faktörleri, belirtileri, cinsel saldırganların özellikleri, cinsel istismar mağdurunun muayenesi, mağdur ile görüşme teknikleri, cinsel istismarın kısa ve uzun dönem psikolojik etkileri.

Yrd.Doç.Dr.Tunç Demircan: (4saat)

“Çocukluk Çağı Travma ve İhmaliyle İlgili Yasal Düzenlemeler.”

Ders İçeriği: Çocukluk çağı travmaları ve ihmaliyle ilişkili yasal düzenlemeler, ve çocukluk çağı travma ve ihmalinin hukuksal açıdan değerlendirilmesi.

 

Ders Programına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ. cocuk-istismari_ders-programi_son2

 

Eğitim Tarihleri

 5-6/ 11 /2016

12-13 / 11/2016  (2 hafta cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İ.Ü.Kongre Kültür Merkezi / Beyazıt Kampüsü

 

Eğitim Ücreti

400 TL + % 8 = 432 TL

 

Prof.Dr.Faruk Aşıcıoğlu, İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Müdürü, Adli Tıp Uzmanı ve Tıbbi Biyoloji Bilim Doktoru

Doç.Dr.Neylan Ziyalar, İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Pedagog ve Adli Bilimler Doktoru

Doç.Dr.Erdinç Öztürk, İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler A.B.D Başkanı ve Adli Bilimler Doktoru

Yrd.Doç.Dr. Z.Belma Gölge, İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi, Psikolog ve Adli Bilimler Doktoru

Yrd.Doç.Dr.Tunç Demircan, İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi, Hukukçu ve Adli Bilimler Doktoru

Verilecek Belge ve/veya Sertifikanın Adı:

Eğitime %70 devam eden kursiyerler arasından eğitim sonunda yapılacak olan sınavdan 70 ve üzeri puan alan katılımcılarımıza Başarı Sertifikası, 70 puanın altında alan katılımcılarımıza Katılım Belgesi verilmektedir.

Avukatlar, hakimler, savcılar, emniyet mensupları, psikologlar, sosyologlar, rehber danışmanlar, rehber öğretmenler, sosyal çalışmacılar, okul öncesi ve sınıf/branş öğretmenleri, rehabilitasyon merkezi çalışanları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile çocuk ve yetişkin ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları /asistanları, hemşireler, ebeler ve ilgili diğer profesyoneller ile ilgili mesleklerin son sınıf lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir.