İstanbul – SEM Hedefleri

İstanbul – SEM Hedefleri

•Sürekli öğrenmeyi bir yaşam ilkesi haline getirmek ve bu bilinci yaygınlaştırmak

•Sürekli öğrenmede yaş, cinsiyet, meslek farklarını önemsiz olduğu gerçeğini benimsetmek

•Üretilen bilgiyi toplumla paylaşmak,

•Toplumun ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

•Bilimsel özgürlüğü desteklemek,

•Akademik özerkliği desteklemek,

•Eleştirel düşünceyi desteklenir,

•Demokrasi ve İnsan Hakları saygılı olmak,

•Merkezimin tüm bileşenlerini kapsayan katılımcı yönetim anlayışını etkin kılmak.

17/03/2015
1623 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

34119, Fatih / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00