Aile Danışmanlığı Sertifika Programları Hakkında Kamuoyu Duyurusu

KAMUOYUNA DUYURU

         04.09.2012 tarihli 28401 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetimi ve izni ile açılacak özel veya kamu Aile Danışma Merkezleri’nin personel ve hizmet standardı, etik kuralları, ücret tarifeleri, açılması ve kapatılması işlemleri, faaliyetleri, denetimleri ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

        Sertifika Programının pazarlanması amacıyla bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde gerçeklerle ilgisi olmayan, yanıltıcı ve kafa karıştırıcı bilgiler verildiği ve umut istismarı niteliğinde vaatler yapıldığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ulaşmış ve konu ile ilgili Kamuoyu Duyuru’su yapılmıştır. Bahsi geçen yönetmelik gereği Aile Danışmanlığı Eğitimi ile ilgili Ulusal Yeterlilik ve Sınav-Belgelendirme çalışmaları henüz sonuçlanmamıştır. Bu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar eğitimlerin uzaktan eğitimle verilmemesi gerekmektedir. Ayrıca yönetmelikte özellikle altı çizilen 30 Saati Süpervizyon olmak üzere toplam 150 Saat olan Uygulama Derslerini sertifika eğitimini veren kuruluşların sağlaması zorunludur. Aile Danışmanlığı Eğitim Programı’na katılacakların Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az 300 Saati teorik ve en az 30 Saati Süpervizyon eşliğinde olmak üzere 150 Saati uygulamalı toplam 450 Saatlik Aile Danışmanlığı alanında eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar  “Aile Danışmanı” olabilirler ifadesi yer almaktadır.

       Bu durumda Yönetmelik dışında uzaktan eğitim ile alınan Aile Danışmanlığı Sertifikası geçersiz olacağından Yönetmeliğin usul ve esaslarına uygun eğitim  veren kurumlarla eğitim alınması hususuna dikkat etmeniz önerilmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığının Kamuoyuna Duyurusu ulaşmak için tıklayınız.

03/12/2015
7527 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

34119, Fatih / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00