SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3.Dönem Eğitim hk.


Çok değişkenli İstatistik Ders İçeriği
· Parameterik ve Parameterik Olmayan Hipotez Testleri

· Anova-Manova-Ancova Analizi

· Çoklu Regresyon Regresyon Analizi

· Faktör Analizi

· Yapısal Eşitlik Modellemesi

· Kümeleme Analizi

· Diskriminant Analizi

· Lojistik-Probit Regresyon Analizi

11/05/2015
4281 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

34119, Fatih / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00